Päivitämme Kalevan säästövakuutusten terminaalibonusjärjestelmää tammikuussa 2022

Maksamme säästövakuutuksille vuosittain 4,5 prosentin laskuperustekoron. Lisäksi vakuutuksen päättyessä maksamme terminaalibonuksen, joka on kunkin vakuutuksen osuus Kalevan sijoitustoiminnasta kertyneestä ylijäämästä. Vakuutukset päättyvät eräpäivänä, kuolemantapauksessa tai takaisinostettaessa.

Nykyinen terminaalibonusjärjestelmä on toiminut hyvin aina vuodesta 2003. Se on tuottanut vakuutuksenottajille merkittävää taloudellista arvoa, maksetun 4,5 % laskuperustekoron lisäksi. Vuonna 2003 terminaalibonusvastuun määrä oli 165 miljoonaa euroa ja vuoden 2020 loppuun mennessä terminaalibonusvastuu oli kasvanut 480 miljoonaan euroon. Näiden vuosien aikana vakuutuksille on lisäksi maksettu yhteensä 655 miljoonaa euroa terminaalibonuksia.

Toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut vuosikymmenten kuluessa:

  • Markkinan korkotaso on huomattavasti alhaisempi kuin terminaalibonusjärjestelmää käyttöönotettaessa. 
  • Vakavaraisuussääntely on muuttunut. Nykyinen Solvenssi II -vakavaraisuussääntely asettaa säästövakuutustoiminalle monikertaisen pääomavaatimuksen verrattuna vuoteen 2003, jolloin terminaalibonusjärjestelmä otettiin käyttöön.
  • Asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet.

Tästä johtuen päivitämme terminaalibonusjärjestelmää tammikuussa 2022. Päivityksen jälkeen jaamme säästövakuutuksille aikaisempaa suuremman osuuden Kalevaan kertyneestä ylijäämästä.

Terminaalibonuksen päivityksellä varmistamme, että kertynyt ylijäämä jaetaan muuttuneesta toimintaympäristöstä huolimatta jatkossakin tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti niitä kerryttäneille vakuutuksille. Lisäksi varmistamme 4,5 % laskuperustekoron maksamisen viimeisenkin vakuutuksen erääntymiseen asti.

Hyvä tietää terminaalibonuspäivityksestä:

  • Päivitämme säästövakuutusten terminaalibonukset tammikuun 2022 loppuun mennessä

  • Päivitetyt terminaalibonukset näkyvät verkkopalvelussa

  • Päivitys ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä

  • Uutta terminaalibonusjärjestelmää sovelletaan tammikuun 2022 jälkeen päättyviin vakuutuksiin

  • Päivityksen myötä terminaalibonuksina jaetaan vakuutuksille aiempaa suurempi osuus yhtiöön kertyneestä ylijäämästä

  • Jatkossa terminaalibonuksen määrä tarkistetaan kuukausittain ilman erillistä hallituksen päätöstä

  • Terminaalibonusjärjestelmän päivitys mahdollistaa uusia sijoitusvaihtoehtoja Optimi-asiakkaille

 

 

Toimitusjohtaja Timo Laitisen ja aktuaarijohtaja Teemu Jokelan mietteitä päivityksestä (video)

Kalevan vuosi 2020

Tietoa terminaalibonuksesta ja sen päivityksestä

 

 

Jäikö sinulla vielä kysyttävää?

Terminaalibonusjärjestelmän päivitys ei vaadi sinulta toimenpiteitä, mutta jos haluat keskustella asiasta, soita asiakaspalveluumme:

Puh. 0200 31100 (ma - pe klo. 917)

Tai jätä yhteydenottopyyntö alla olevasta linkistä, niin asiakaspalvelumme on sinuun yhteydessä. Kalevan asiakaspalvelun hoitaa Mandatum. Kun jätät yhteydenottopyynnön, siirryt Mandatumin verkkosivuille.

 

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Optimi-asiakkaiden sijoitussidonnainen vaihtoehto

Sijoitussidonnainen vaihtoehto

Tähän voi laittaa lyhyen tekstin joka ohjaa Optimi sivulle

Lue lisää