Arvo, ammatti tai toimi: Kirurgiaan erikoistuva lääkäri

Oppiarvo: Lääketieteen lisensiaatti

Perhesuhteet: Naimisissa

Muut ehdokkuutta tukevat asiat: Työssäni toimin jatkuvasti terveydenhuollon ammattilaisena erikoissairaanhoidossa. Näin ollen minulla on mahdollisuus kehittää ja edistää jatkuvasti väestön terveyttä, hyvinvointia sekä toimintakykyä konkreettisesti. Hoidan päivittäin vakavasti sairaita potilaita. Vakavat sairaudet ja niiden hoito tuovat mukanaan runsaasti kustannuksia, joten potilaan turva jatkon kannalta esimerkiksi henkivakuutuksen osalta on tärkeää. Lisäksi teen aktiivisesti väitöskirjaan tähtäävää tutkimustyötä. Tutkimus tukee moniammatillista osaamista ja sillä pyritään saavuttamaan välitöntä kliinistä sovellusarvoa hoitokäytäntöihin. Lisäksi tutkimustyö antaa tietoa hoidon laadusta HUS-alueella. Laadukkaan hoidon kulmakivenä on myös jatkokuntoutus- ja hoito, jonka asianmukainen vakuutusturva mahdollistaa.

Ammattiliitto: Suomen Lääkäriliitto

Tärkeimmät harrastukset: juoksu, kuntosali, astangajooga, pianonsoitto