Arvo, ammatti tai toimi: Palvelu- ja kehitysjohtaja

Oppiarvo: Tradenomi

Perhesuhteet: Avioliitossa, 6-vuotias tytär

Ammattiliitto: Tradenomiliitto

Puoluekanta: Sitoutumaton

Muut ehdokkuutta tukevat asiat: Olen toiminut yli 11 vuotta Suomen nopeimmin kasvavan ammattiliiton palveluksessa, josta yli puolet palveluiden kehittämisvastuussa. Tunnen nuorten korkeasti koulutettujen tarpeet ja elämäntilanteet, jonka johdosta uskon pystyväni tarjoamaan hyödyllistä ja uudenlaista näkemystä myös Kalevan tulevaisuuden kehittämiseen. Tämän näkökulman huomioiminen riittävällä tarkkuudella on edellytys kaikkien muiden tavoitteiden saavuttamiselle tulevaisuudessa. Tunnen työssäni saamani kokemuksen ansiosta erinomaisesti myös digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet, joka on myös Kalevan strategiassa nostettu merkittäväksi kulmakiveksi. 

Tärkeimmät harrastukset: Crossfit, vapaalasku, moottoripyöräily, viinit

Lisätiedot: LinkedIn