« Kaikki ajankohtaiset

12.3.2020

Säästövakuutusten lisäetu päivitetty

Kalevan säästövakuutusten lisäetu, ns. terminaalibonus, on päivitetty Kalevan hallituksen kokouksen päätöksellä.

Päivityksessä on otettu huomioon sekä vuoden 2019 tilinpäätöksen tulos että alkuvuonna 2020 voimakkaasti alentuneen osakemarkkinan ja laskeneen korkotason vaikutus. Kalevan terminaalibonus kasvaa päivityksen vaikutuksesta keskimäärin noin 6 - 7 %.

Vaikutus yksittäisen vakuutuksenottajaosakkaan terminaalibonusosuuteen on päivitetty Kalevan ja Mandatum Lifen verkkopalveluun tai on tiedusteltavissa asiakaspalvelusta puh. +358 200 31100.