« Kaikki ajankohtaiset

8.7.2020

Tapaturmavakuutus ei korvaa sairaudesta aiheutuvaa kuolemaa

Koronakevään vaikutukset näkyvät suomalaisten kasvaneena riskitietoisuutena. Henkivakuutusyhtiö Kalevan kautta henkivakuutuksia otettiin nyt kolmanneksen enemmän viime vuoteen verrattuna. Varautumista tapahtuu kahdella osa-alueella: ihmiset ovat ottaneet uusia henkivakuutuksia ja lisäksi olemassa olevien vakuutusten korvausmäärää on nostettu. Monelle saattaa tulla yllätyksenä se, että tapaturmavakuutukseen sisältyvä turva ei korvaa sairastumisesta aiheutuvaa kuolemaa.

Suomessa maaliskuun puolivälissä alkanut poikkeustila on nyt päättynyt. Maailmanlaajuinen koronapandemia sai suomalaiset miettimään myös omaa taloudellista varautumistaan. 145-vuotiaan Henkivakuutusyhtiö Kalevan myymien henkivakuutusten määrä kasvoi kolmanneksella verrattuna viime vuoteen. Pandemiat ja ihmishenkeen kohdistuvat katastrofit ovat aikaisemminkin historiassa nostaneet ihmisten riskitietoisuutta.

– Kalevan historia alkaa jo 1860-luvulta, jolloin Suomea koettelivat suuret nälkävuodet. Silloin menetettiin koko väestöstä 150 000 henkeä, näistä lapsia noin 10 000. Nämä nälkävuosien suuret väestömenetykset olivat todennäköisesti yksi syy suomalaisen henkivakuuttamisen alkamiselle. Lähempänä historiassa yksi ihmisten riskitietoisuutta suuresti nostanut katastrofi oli 15 vuotta sitten Thaimaahan iskenyt tsunami. Kaiken kaikkiaan tsunami vei hengen noin 220 000 ihmiseltä, joista suomalaisia oli 179, henkivakuutusyhtiö Kalevan toimitusjohtaja Timo Laitinen kertoo.

– Pandemia sai ihmiset huomaamaan elämän yllättävyyden. Meillä Kalevassa pandemian alkuviikkoina nähtiin henkivakuutusten ostamisessa peräti kolmanneksen kasvu sekä kappaleissa että euroissa mitattuna. Vaikka henkivakuutusten kysynnän kasvun syy on nyt ollut erittäin ikävä, on silti hyvä, että ihmiset ovat tiedostaneet taloudellisen turvan tärkeyden. Vuonna 2019 teettämämme kyselytutkimuksen tulosten mukaan elintaso laskee 70 prosentilla, jos puoliso kuolee, Laitinen jatkaa.

Moni ei tiedä onko tapaturma- vai henkivakuutettu

Suomessa kuolee vuosittain lähes 10 000 työikäistä ihmistä. Heistä 80 prosenttia menehtyy johonkin sairauteen ja 20 prosenttia tapaturmaisesti.

Moni suomalainen on ottanut vapaa-ajalle erillisen tapaturmavakuutuksen. Usein näihin vakuutuksiin sisältyy myös tapaturmasta aiheutuvan kuoleman turva. Valitettavan monelle on syntynyt mielikuva, että heidän ottamansa tapaturmavakuutus korvaisi myös sairastumisesta johtuneet kuolemat. Kalevan teettämässä tutkimuksessa vastaajista 44 prosenttia tunnusti, ettei tiedä rajautuuko oma henkivakuutuskorvaus vain tapaturmaisiin kuolemiin.

– Tapaturmavakuutus ei korvaa sairaudesta aiheutuvaa kuolemaa. Määritelmänsä mukaisesti se korvaa vain tapaturmasta aiheutuvia kuluja. Osa tapaturmavakuutuksista sisältää myös tapaturmaisen kuoleman korvauksen. Sairaudesta aiheutuvan kuoleman korvaa henkivakuutus. On ymmärrettävää, että näitä asioita ei mietitä päivittäin ja eri vakuutusten nimikkeet saattavat olla joillekin tuntemattomia. Nyt olisi tärkeää tarkistaa omat vakuutukset ja selvittää perinpohjaisesti mitä on vakuuttanut ja mitä ei. Näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä esimerkiksi läheisen poismenon yllättäessä, Laitinen painottaa.

Koronan sairastanut saa henkivakuutuksen, kun sairausloma päättyy

Henkivakuutus Kaleva on saanut useita kyselyitä henkivakuutuksen rajoitteista liittyen covid-19-virukseen. Ihmisiä askarruttaa saako henkivakuutusta lainkaan, jos on sairastunut koronaan. Koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen pätee Kalevassa samat säännöt kuin muissakin sairauksissa.

– Mikäli henkilö on sairastanut koronan, hän saa henkivakuutuksen, kun sairausloma päättyy. Aivan samalla tavalla toimitaan muidenkin sairauksien osalta. Terveysselvityksessämme kysytään sydän-, aivo- ja syöpäsairaudet. Kun näistä sairauksista on tervehdytty, saa henkivakuutuksen erikseen määrätyn ajankohdan jälkeen. Nyt kasvanut riskitietoisuus

on selvästi auttanut ihmisiä huomaamaan, että henkivakuutus tulee hankkia terveenä ja silloin kun asiat ovat kunnossa, Laitinen toteaa.

Henkivakuutusten verkkokauppa kasvaa

Erityisesti tänä keväänä suomalaiset ovat löytäneet verkkokaupan. Näin on tapahtunut myös henkivakuutusten osalta. Henkivakuutusyhtiö Kaleva on aloittanut verkkokaupan jo vuosia sitten ja nyt jo joka kolmas henkivakuutus hankitaan digitaalisen kanavan kautta. Verkkopalvelut ovat varsinkin nuorten aikuisten mieleen, mutta digitaalisuus sopii myös vanhemmalle ikäluokalle.

– Pandemian tuomat rajoitukset ja suositukset ohjasivat ihmisiä entistä enemmän verkkopalvelujen pariin. Toimivassa verkkokaupassa myös henkivakuutusten osalta toimivat samat lainalaisuudet kuin muillakin toimialoilla. Tarvittava tieto selkeästi esille, helppokäyttöinen ja tilauksen on hoiduttava nopeasti, Kalevan toimitusjohtaja Timo Laitinen päättää.

Lisätietoja:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva
Timo Laitinen, toimitusjohtaja
puh. 050 4244 104
timo.laitinen@kalevavakuutus.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva
Minna Mikkanen, johtaja
puh. 050 5364 688
minna.mikkanen@kalevavakuutus.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva on perustettu vuonna 1874. Kaleva on Suomen vanhin ja yksi vakavaraisimmista henkivakuutusyhtiöistä. Keskinäisen yhtiön omistavat vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat. Vakuutuksenottajia on noin 240 000. Kaleva on erikoistunut myymään henki- ja tapaturmavakuutuksia yhteistyöjärjestöjen jäsenille. Kalevan asiamiehenä toimii If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Suomen sivuliike.

www.henkivakuutuskuntoon.fi
www.kalevavakuutus.fi