« Kaikki ajankohtaiset

19.3.2021

Kaleva tukee Aalto-yliopiston omistajuuden professuuria

Kaleva on yksi Aalto-yliopiston omistajuuden professuurin tukijoista.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle perustetaan ainutlaatuinen omistajuuden professuuri. Lahjoitusvaroin perustettava professuuri liittää omistajuuden kiinteäksi osaksi akateemista tutkimusta ja opetusta, vahvistaa suomalaista omistajaosaamista ja omistajuuden kulttuuria sekä tuottaa laadukasta tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun ja päätösten tueksi.

’Kaleva on vuodesta 1874 turvannut suomalaisten kotitalouksien taloudellista toimeentuloa. Oleellinen osa toimintaa on asiakkaiden turvaamiseksi tarkoitettujen varojen sijoittaminen ammattimaisesti toimiviin, johdettuihin ja omistettuihin yrityksiin. Kalevalle on tärkeää, että niiden toimintaedellytykset ovat tulevaisuudessakin parhaat mahdolliset. Tässä Omistajuus-professuurilla Aalto-yliopistossa tulee olemaan oma, tärkeä rooli”, toteaa Kalevan toimitusjohtaja Timo Laitinen.

Tutustu tarkemmin Omistajuuden professuuriin Omistajuuden lahjoitusprofessuuri | Aalto-yliopisto