« Kaikki ajankohtaiset

25.1.2021

Kalevan tietosuojakäytäntöä on päivitetty

Kaleva on muuttanut tietosuojakäytäntöään 22.1.2021 selkeyttämällä sen rakennetta.  Tietosuojakäytännössä kerrotaan Kalevan henkilötietojen käsittelystä ja muun muassa siitä, mitä henkilötietoja Kaleva käsittee, miten henkilötietoja käytetään sekä mitä oikeuksia henkilöillä on tietojensa käsittelyyn liittyen. Kalevassa henkilötietojen käsittely on kriittistä ydinliiketoimintaa, ja siksi on erityisen tärkeää, että henkilöitä informoidaan läpinäkyvästi tietosuojakäytännön olennaisista muutoksesta. Muutoksella ei ole vaikutusta Kalevan tarjoamiin palveluihin eikä se edellytä henkilöiltä toimenpiteitä.

Aiemmin tietosuojakäytännössä on kuvattu yleisellä tasolla henkilötietojen käsittelyä Kalevassa. Yksityiskohtaisemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä ovat olleet rekisterikohtaisissa selosteissa. Selkeyden vuoksi tietosuojakäytäntöä on täsmennetty ja täydennetty sekä rekisterikohtaisista selosteista luovuttu. Näin kaikki olennaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä ovat saatavilla yhdellä sivulla.

Päivitetty tietosuojakäytäntö on saatavilla verkkosivuillamme. Aikaisempaan tietosuojakäytäntöön on mahdollista tutustua tästä.

 

Lisätietoja voit kysyä sähköpostitse osoitteesta tietosuoja@kalevavakuutus.fi.