« Kaikki ajankohtaiset

6.5.2021

Yhtiökokous 5.5.2021

 

Kalevan varsinainen yhtiökokous pidettiin etäkokouksena 5.5.2021. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös ja käsiteltiin varsinaisen yhtiökokouksen sääntömääräiset asiat. Lisäksi päätettiin yhtiöjärjestyksen päivityksestä, jolla selvennetään hallintoneuvoston uuden jäsenen valintaa tilanteessa, jossa jäsen on joutunut eroamaan kesken kauden.

 

Kalevan säästövakuutusten lisäetujärjestelmän päivitys (terminaalibonusmalli)

 

Kaleva otti vuonna 2003 käyttöönsä säästövakuutuskantaa koskevan lisäetujärjestelmän niin sanotun terminaalibonusmallin. Mallilla jaetaan vakuutuksille lisäetuna niiden tuottama sijoitustoiminnan ylijäämä. Lisäedut jaetaan mahdollisimman tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti lisäetuun oikeutetuille vakuutuksille. Terminaalibonusmalli on toiminut hyvin ja sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

 

Vuosikymmenten saatossa toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut: Kalevan säästövakuutuskantaa koskeva vakavaraisuusvaatimus on moninkertaistunut, markkinakorot ovat laskeneet merkittävästi ja asiakkaiden tilanteet ovat muuttuneet.

 

Yhtiökokous vahvisti säästövakuutusten lisäetujen jakamisen periaatteiden (terminaalibonusmalli) päivittämisen. Tavoitteena on varmistaa vakuutussäästöjen 4,5 %:n laskuperustekoron maksaminen. Lisäksi tavoitteena on jakaa ylimääräisestä laskennallisesta omaisuudestamme aiempaa suurempi osa terminaalibonuksena olemassa oleville, bonukseen oikeutetuille vakuutuksille.

 

Päivityksessä terminaalibonusmallin laskentaa tarkennetaan siten, että sekä säästövakuutuksille ositettu omaisuus että vastuuvelka tullaan laskemaan markkinaehtoisesti. Tämän perusteella yhtiöön kertynyt omaisuus määritellään lisäetujen maksamista varten uudella tavalla. Päivityksen vaatimat työt toteutetaan vuoden 2021 aikana.

 

Mahdollisuus sijoitussidonnaiseen vaihtoehtoon

 

Terminaalibonuksen päivitys mahdollistaa myös sijoitussidonnaisen vaihtoehdon toteutuksen terminaalibonukseen oikeutetulle Optimi-säästövakuutuskannalle. Tarjolle tuleva vaihtoehto on tarkoitettu vakuutuksenottajille, joilla on tarve sijoittaa nykyisiä laskuperustekorollisia varojaan Kalevan sijoitusstrategiasta poikkeavalla tavalla. Sijoitussidonnaisen vaihtoehdon lopullisesta toteutuksesta päättää Kalevan hallitus.

 

Aikataulu

 

Tavoite sekä terminaalibonuksen päivityksen että sijoitussidonnaisen vaihtoehdon käyttöönotolle on alkuvuosi 2022. Tiedotamme kirjeitse lisäetujärjestelmään oikeutettuja säästövakuutusasiakkaitamme tarkemmin muutoksesta loppuvuodesta 2021. Lisäetujärjestelmän päivitys ei tule vaatimaan asiakkailta toimenpiteitä. Sijoitussidonnaisen vaihtoehdon hyödyntämiseen liittyvistä mahdollisuuksista sekä tarvittavista toimenpiteistä kerromme niin ikään loppuvuoden asiakaskohtaisella kirjeellämme.

 

Lisätietoja:

 

Teemu Jokela

aktuaarijohtaja  

puh. 050-360 3556

 

Timo Laitinen

toimitusjohtaja

puh. 050-424 4104