« Kaikki ajankohtaiset

22.2.2023

Joka kolmas suomalainen ei tiedä henkivakuutusta rajoittavista sairauksista mitään

40 prosenttia suomalaisista luulee, että henkivakuutus vaatii aina lääkärissä käynnin.

Henkivakuutusyhtiö Kalevan teettämä kyselytutkimus paljastaa, että henkivakuutuksen myöntämisen perusteet ovat monelle suomalaiselle hämärän peitossa. Joka kolmas suomalainen sanoo, ettei tiedä henkivakuutuksen saamista rajoittavista sairauksista mitään. Joka viides luulee, että henkivakuutuksen voi saada vain, jos on täysin terve. 40 prosenttia arvelee, että henkivakuutuksen saaminen edellyttää aina lääkärissä käyntiä. Nämä käsitykset ovat kuitenkin vääriä. Kyselyn tuloksista käy ilmi, että suomalaiset luulevat henkivakuutuksen ehtoja tiukemmiksi kuin ne ainakin Kalevassa ovat. Joka viides suomalainen sanoo esimerkiksi uskovansa tai tietävänsä, ettei hänelle myönnettäisi henkivakuutusta. Tulokset selviävät Henkivakuutusyhtiö Kalevan lokakuussa 2022 YouGov Finlandilla teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 2 011 suomalaista.   

Henkivakuutusyhtiö Kalevan teettämä kyselytutkimus kertoo, että henkivakuutuksen myöntämisen perusteet ovat monelle suomalaiselle hämärän peitossa. Joka kolmas suomalainen sanoo suoraan, ettei tiedä henkivakuutuksen saamista rajoittavista sairauksista mitään. Lisäksi joka viides sanoo uskovansa tai tietävänsä, ettei hänelle myönnetä henkivakuutusta.

"Se, että näin moni tällä tavalla evää itse itseltään henkivakuutuksen, on yllättävä tieto. Kyselyn tulokset antavat kuitenkin asialle selityksen. Lähes puolet suomalaisista nimittäin uskoo, että henkivakuutusta ei voi saada, jos on joskus sairastanut syövän. Tämä tieto on kuitenkin väärä. Jos syöpää tai muuta pahanlaatuista kasvainta ei ole sairastanut viimeiseen kolmeen vuoteen, henkivakuutuksen saamiselle Kalevasta ei ole estettä", Henkivakuutusyhtiö Kalevan johtaja Minna Mikkanen sanoo.

"Kyselyn vastaajista 25 prosenttia nimeää sydän- ja verisuonitaudin henkivakuutuksen ehdottomaksi esteeksi. Myös tämä käsitys on virheellinen. Jos ei ole sairastanut viimeiseen viiteen vuoteen sepelvaltimotautia, sydämen vajaatoimintaa tai aivoverisuonisairautta, henkivakuutuksen kyllä saa kauttamme", Mikkanen jatkaa.

Kyselyssä arveltiin henkivakuutuksen esteeksi usein myös MS-tautia, mielenterveysongelmia, muistisairauksia, alkoholin käyttöä, diabetesta, tupakointia ja epilepsiaa. Nämä eivät estä henkivakuutuksen saamista Kalevasta. Normaalia alkoholin käyttöä ei kielletä, mutta huumeiden käyttö on henkivakuutuksen saamisen este.

Joka kolmas ei osaa sanoa, mitkä tekijät estävät henkivakuutuksen saamisen

Moni suomalainen on henkivakuutuksesta heikosti perillä. Noin joka kolmas ei tiedä, onko lääkärintarkastus pakollinen tai onko terveysselvityksen tekeminen vaivalloista.

Niistäkin, jotka arvioivat tietävänsä, monella on väärää tietoa. Esimerkiksi 20 prosenttia suomalaisista luulee virheellisesti, että henkivakuutuksen saa vain, jos on täysin terve.

"Näin ei onneksi ole. Meillä henkivakuutus voidaan myöntää jopa vakavia sairauksia sairastaneille. Toki sen, mitä terveydentilastaan vakuutusyhtiölle kertoo, täytyy pitää paikkansa", Mikkanen toteaa.

"Lähes 40 prosenttia kyselyn vastaajista uskoo, että henkivakuutuksen saadakseen pitää käydä ensin lääkärintarkastuksessa. Kalevan myöntämässä henkivakuutuksessa lääkärikäyntiä tai lääkärintodistusta ei tarvita. Lisäksi joka kolmas suomalainen sanoo, että henkivakuutuksen edellyttämän terveysselvityksen tekeminen on vaivalloista. Vaivalloisuuden kokeminen on toki aina henkilökohtaista, mutta meillä terveysselvityksessä on vain viisi kysymystä, joihin riittää kyllä- tai ei-vastaus. Kokonaisuudessaan henkivakuutuksen ostaminen vie vain muutaman minuutin ja vakuutus tulee voimaan heti", Mikkanen muistuttaa.

Kalevan henkivakuutuksen terveysselvityksen 5 kysymystä:

  1. Oletko sairauslomalla?
  2. Oletko paraikaa tai oletko ollut kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä?
  3. Käytätkö tai oletko käyttänyt huumeita tai muita päihteitä kuin alkoholia, oletko ollut hoidettavana tai tutkittavana alkoholin tai muun päihteen käytön vuoksi?
  4. Onko sinulla ollut syöpä tai muu pahanlaatuinen kasvain viimeisen 3 vuoden aikana?
  5. Onko sinulla ollut sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta tai aivoverisuonisairaus viimeisen 5 vuoden aikana?

 

YouGov Finland toteutti kyselytutkimuksen lokakuussa 2022 Henkivakuutusyhtiö Kalevan toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 2 011 yli 18-vuotiasta suomalaista. Naisia vastaajista oli 51 prosenttia ja miehiä 49 prosenttia. Kyseessä on edustava otos suomalaisesta aikuisväestöstä iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan.

 

Lisätietoja:
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva
Minna Mikkanen, johtaja
puh. 050 536 4688
minna.mikkanen@kalevavakuutus.fi

 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva on perustettu vuonna 1874. Kaleva on Suomen vanhin ja yksi vakavaraisimmista henkivakuutusyhtiöistä. Keskinäisen yhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat. Vakuutuksenottajia on noin 200 000. Takuupääoman omistavat puoliksi Sampo Oyj tytäryhtiöineen ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma tytäryhtiöineen. Yhtiö toimii läheisessä yhteistyössä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön ja If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen kanssa. Keskinäisenä yhtiönä Kaleva ei kuulu Sampo-konserniin. Kaleva on erikoistunut myymään henki- ja tapaturmavakuutuksia yhteistyöliittojensa jäsenille. www.kalevavakuutus.fi