« Kaikki ajankohtaiset

25.5.2023

Perintöverojen maksuun apua henkivakuutuksella – Vuonna 2022 suomalaisille maksettavaksi perintöveroja lähes 703 miljoonaa euroa

Verohallinnon tilastojen mukaan suomalaisten maksamattomia perintöveroja päätyi ulosottoon noin 12 miljoonaa euroa vuonna 2022. Ulosotto kosketti 2 763 henkilöä. Suomessa kuolee vuosittain noin 8 000 työikäistä ihmistä. Nämä surulliset ja ennenaikaiset kuolemat yllättävät perilliset usein arjen toimeentulon heikkenemisen lisäksi myös perintöverojen osalta. Sekä päivittäiseen taloudelliseen vakauteen että perintöveroihin voi saada apua henkivakuutuksen kautta.

Riskihenkivakuutus korvaa sekä tapaturmaisen että sairauden aiheuttaman kuoleman. Omaisille tai nimetylle henkilölle tehdyn edunsaajamääräyksen sisältävä henkivakuutus ei kuulu kuolinpesään, joten sen saa käyttöönsä nopeasti. Henkivakuutusyhtiö Kalevan myöntämien vakuutusten korvauksen saa käyttöönsä jopa viikossa.

Henkivakuutusyhtiö Kalevan lokakuussa 2022 teettämän kuluttajatutkimuksen tulokset kertovat, että parisuhteessa elävistä 38 prosenttia joutuisi puolison kuollessa muuttamaan edullisempaan asuntoon. Joka kolmas myös sanoo, että omaisuutta olisi myytävä, jos puolison tulot eivät enää olisi käytettävissä.

Verottajan tietojen mukaan vuonna 2022 perintöveroa maksoi 74 700 suomalaista. Kokonaisuudessaan perintöveroa kertyi maksettavaksi lähes 703 miljoonaa euroa. Perintöveroa voi joutua maksamaan jo ennen perinnön saamista käyttöön. Tämä tilanne on mahdollinen, jos perintöä ei heti jaeta. Jakamisen viivästymiseen johtaa esimerkiksi lesken hallintaoikeus asuntoon. Koska kuolinpesän osakkaat eivät voi myydä asuntoa ilman lesken lupaa, perintövero tulee maksettavaksi jo ennen jakoa. Kuolinpesän selvityksessä voi mennä aikaa myös menehtyneen hankalasti verotettavan varallisuuden selvittämisen tai perillisten riitojen takia. Verohallinnossa perukirjan käsittely ja verotuspäätöksen antaminen kestää yleensä puolesta vuodesta vuoteen.

Suomessa kuolee vuosittain lähes 8 000 työikäistä ihmistä

Suurin osa Suomessa kuolevista työikäisistä menehtyy johonkin sairauteen. Kalevan maksamista henkivakuutuskorvauksista vain noin kymmenesosa aiheutuu tapaturmaisista kuolemista ja loput sairauksista.

"Valitettavan moni suomalainen ei ole taloudellisesti varautunut kuolemaan. Vain joka kymmenes on ottanut riskihenkivakuutuksen, joka korvaa sekä tapaturmaisen että sairauden aiheuttaman ennenaikaisen kuoleman. Jos suuri suru yllättää, murhetta lisää myös taloudellinen turvattomuus. Henkivakuutuksen korvauksen nopea saaminen helpottaisi taloudellista elämää jo ennen kuin perunkirjoitus on saatu tehtyä. Jo hautajaiskulujen kattaminen saattaa olla monelle ylivoimaista", Henkivakuutusyhtiö Kalevan johtaja Minna Mikkanen toteaa.

"On tilanteita, joissa perinnön saaminen ja siitä maksettava vero pakottaa ottamaan lainaa. Nyt kun korot ovat nousussa, lainanotto saattaa olla mahdottomuus. Toki perinnöstä voi myös kieltäytyä kokonaisuudessaan ja näin välttää tulevat verot. Perinnöstä luopuminen saattaa kuitenkin olla vastoin vainajan tahtoa, jonka mukaisesti esimerkiksi kesämökki säilyisi jatkossa suvun hallinnassa. Edunsaajille nopeasti maksettava henkivakuutuskorvaus on yksi mahdollisuus selvitä perintöveroista", Mikkanen jatkaa.

Henkivakuutuskorvauksen saa jopa viikossa

Henkivakuutuskorvauksella saa nopeasti apua taloudellisiin haasteisiin. Henkivakuutusyhtiö Kalevan korvauksen saa nopeimmillaan parissa päivässä, keskimäärin noin viikossa.

"Digi- ja väestötietovirasto toimittaa vakuutusyhtiölle tiedon vakuutetun kuolemasta. Tämän jälkeen lähetämme edunsaajalle korvaushakemuksen. Korvaus maksetaan välittömästi, kun olemme saaneet hakemukseen tarvittavat asiakirjat. Nämä ovat edunsaajien virka- ja henkilöllisyystodistukset, sukuselvitys vakuutetusta ja vainajan kuolintodistus", Mikkanen kertoo.

Henkivakuutuskorvaus on perintöveron alaista. Vakuutusyhtiö maksaa korvauksen täysimääräisenä edunsaajille ja ilmoittaa maksetun määrän verottajalle. Kun perinnönjako on tehty, verottaja lähettää verotuspäätöksen perillisille. Lähiomaisena olevan perillisen vero on enintään 19 prosenttia. Jos edunsaaja on muu kuin lähiomainen, vakuutusyhtiö pidättää korvauksesta pääomatuloveron ja ilmoittaa sen verottajalle.

Perintöveron esimerkkilaskelma

Asunto-osake, joka on markkina-arvoltaan 300 000 €
Perijä lähisukulainen, vainajan täysi-ikäinen lapsi
Maksettavan perintöveron määrä: 37 700 €

Henkivakuutuskorvauksen esimerkkilaskelma

Vainajan henkivakuutus, kertakorvauksena edunsaajalle maksettava määrä on 150 000 €
Edunsaajana lähisukulainen, vainajan täysi-ikäinen lapsi
Henkivakuutuskorvauksesta maksettava vero (enintään 19 %): 28 500 €
Henkivakuutuskorvauksen määrä verojen jälkeen: 121 500 €

 

 

Lisätietoja:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Minna Mikkanen, johtaja

puh. 050 536 4688

minna.mikkanen@kalevavakuutus.fi


Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva on perustettu vuonna 1874. Kaleva on Suomen vanhin ja yksi vakavaraisimmista henkivakuutusyhtiöistä. Keskinäisen yhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat. Vakuutuksenottajia on noin 200 000. Takuupääoman omistavat puoliksi Sampo Oyj tytäryhtiöineen ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma tytäryhtiöineen. Yhtiö toimii läheisessä yhteistyössä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön ja If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen kanssa. Keskinäisenä yhtiönä Kaleva ei kuulu Sampo-konserniin. Kaleva on erikoistunut myymään henki- ja tapaturmavakuutuksia yhteistyöliittojensa jäsenille. Asiakas- ja korvauspalvelun hoitaa If. www.kalevavakuutus.fi