« Kaikki ajankohtaiset

17.1.2024

Liittojen tyytyväisyys Kalevaan kumppanina pysyi hyvällä tasolla

Kaleva tutkii vuosittain liittokumppaniensa tyytyväisyyttä Kalevaan. Viimeisimmässä kahdessa tutkimuksessa liitot ovat antaneet Kalevalle arvosanan 4,3 (asteikolla 1–5).

Kaikki kyselyn vastaajat suhtautuvat positiivisesti Kalevan uudelleenvalintaan henkivakuutus- ja tapaturmavakuutusetua tarjoavaksi kumppaniksi. Kaikki vastaajat voisivat suositella lämpimästi tai ovat jo suositelleet Kalevaa kollegoilleen.

Lähes kaikki (96 %) arvioivat toiminnan parantuneen viimeisen vuoden aikana. Lisäksi entistä useamman vastaajan mielestä yhteistyö Kalevan kanssa edistää liittojen tavoitteiden toteutumista kokonaisuudessaan aiempaa paremmin. Vuonna 2022 näin vastasi 84 %, vuonna 2023 90 %.

Entistä aktiivisempaa yhteistyötä toivotaan

”Olemme iloisia, että tyytyväisyys on näin hyvällä tasolla. Kehityskohteitakin löytyi, ja tartumme niihin tänä vuonna. Vuonna 2022 vastaajista 3 % toivoi aktiivisempaa yhteistyötä. Vuonna 2023 saman toiveen esitti 10 % vastaajista. Tulemme tiivistämään yhteistyötä entisestään”, kertoo asiakasjohtaja Hannu Stark Kalevasta.

Kyselystä selvisi, että Kalevan tarjoamien henki- ja tapaturmavakuutusetujen koetaan vaikuttavan liiton houkuttelevuuteen aiempaa enemmän. Vuonna 2022 näin vastasi 56 %, vuonna 2023 63 % vastaajista.

Aiempaa useampi vastaaja arvioi Kalevan tarjoamien jäsenetujen hyödyntämisen laajenevan jäsentensä keskuudessa. Vuonna 2022 näin arvioi 31 % vastaajista, vuonna 2023 50 % vastaajista.

”Taloustilanne ja muut maailman tapahtumat saattavat hyvinkin vaikuttaa siihen, että yhä useampi haluaa turvata perheensä kuoleman varalta”, pohtii Hannu Stark.