« Kaikki ajankohtaiset

5.6.2024

Matkalle moni vakuuttaa tavarat ja tapaturmat – henki unohtuu

Matkalle lähtijän pitäisi muistaa vakuuttaa 3 asiaa: matkatavarat, matkustajan terveys ja matkustajan henki. Jos matkalla kuolee, perusmatkavakuutus korvaa vain ruumiin kuljetuksen kotimaahan tai hautaamisen ulkomailla.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023 suomalaiset tekivät touko-elokuussa yhteensä 2,3 miljoonaa matkaa ulkomaille. Lomamatkalle lähtijä muistaa yleensä vakuuttaa matkatavaransa. Myös sairastumiseen ja tapaturmiin varaudutaan hyvin. 

Osaan matkavakuutuksista saa lisäturvaa tapaturmaisen kuoleman varalta. Henkivakuutus on ainoa vakuutus, joka korvaa myös jo ennen matkaa alkaneen sairauden aiheuttaman kuoleman ja turvaa vainajan edunsaajan toimeentulon. Henkivakuutus on myös ainoa vakuutus, josta maksetaan kuolemantapauskorvaus, jos vakuutettu kuolee matkasairauteen matkan aikana.

Lomamatkalla voi tapahtua ikäviä ja odottamattomia asioita. Siksi vain harva jättää matkavakuutuksen ottamatta. Finanssialan vuonna 2022 teettämän vakuutustutkimuksen mukaan 79 prosentilla suomalaisista on vuosimatkavakuutus. 

Vakuutuksella haetaan turvaa matkatavaroiden katoamisesta tai rikkoutumisesta aiheutuviin kuluihin. Sillä vältetään myös taloudelliset harmit, jos matkalla joutuu hakeutumaan lääkäriin tapaturman tai äkillisen sairastumisen vuoksi. 

Myös henkivakuutus kannattaa muistaa. Henkivakuutus korvaa tapaturmasta ja sairastumisesta aiheutuvan kuoleman ja tuo läheisille taloudellista turvaa. Henkivakuutus on myös ainoa vakuutus, josta maksetaan kuolemantapauskorvaus, jos vakuutettu kuolee matkasairauteen matkan aikana.

Kuolema ulkomailla voi tarkoittaa isoja kuluja omaisille

"Matkalle ei tietenkään lähdetä kuolemaan, mutta joskus pahin mahdollinen käy toteen. Matkakuolemasta koituu aina kuluja vainajan läheisille. Pelkästään vainajan lennättäminen kotiin voi maksaa muutamasta tuhannesta eurosta kymmeniintuhansiin euroihin", Henkivakuutusyhtiö Kalevan johtaja Minna Mikkanen sanoo. 

Henkivakuutuksesta saa kuolemantapauskorvausta myös siinä tapauksessa, jos lomailija kuolee jo ennen matkaa tutkitun tai todetun sairauden seurauksena.

"Henkivakuutuksella saa kattavan turvan kuolemasta aiheutuvien taloudellisten haasteiden selättämiseen. Se on vakuutus, joka turvaa perheen toimeentulon puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen", Mikkanen muistuttaa. 

Tapaturmaiseen kuolemaan varaudutaan, vaikka 96 prosenttia kuolemista johtuu muista syistä

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 tapaturmaisesti kuoli kaikkiaan 2300 suomalaista eli vain alle 4 prosenttia kaikista kuolemista johtui tapaturmista.

"Suomalaiset kuolevat useammin sairauksiin kuin tapaturmiin. Vuosittain Suomessa kuolee ennen aikaisesti noin 7 500 työikäistä, heistä suurin osa sairauksiin. Tästä huolimatta tapaturmavakuutus on yleisempi kuin henkivakuutus, joka korvaa myös sairastumisesta aiheutuvan kuoleman. Vakuutusten sisältö kannattaa selvittää huolella ja varmistaa riittävä turva perheelle oman kuoleman varalta", Mikkanen sanoo.

 

Lisätietoja:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva
Minna Mikkanen, johtaja
puh. 050 536 4688
minna.mikkanen@kalevavakuutus.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva on perustettu vuonna 1874. Kaleva on Suomen vanhin ja yksi vakavaraisimmista henkivakuutusyhtiöistä. Keskinäisen yhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat. Vakuutuksenottajia on noin 200 000. Yhtiö toimii läheisessä yhteistyössä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön ja If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen kanssa. Kaleva myy henki- ja tapaturmavakuutuksia yhteistyösopimuksen kanssaan tehneiden ammatti- ja toimihenkilöjärjestöjen jäsenille. www.kalevavakuutus.fi