Lasten ja nuorten liikuntastipendi Kalevan kannustin

Kalevan kannustin -stipendiohjelma edistää lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva perusti stipendiohjelman 150-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi vuonna 2024. Ensimmäisenä vuonna jaettavana on enintään 100 000 euroa.

Hae Kalevan kannustin -stipendiä

Kuka voi hakea Kalevan kannustin -stipendiä?

Stipendiä voivat hakea yhdistykset, joukkueet, tai muut vastaavat toimijat, jotka ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. Toimijan on oltava voittoa tavoittelematon. Sama vastaanottajataho voi saada enintään yhden stipendin.

Valinnoissa suositaan ensisijaisesti tahoja, joilla on pienehköt resurssit. 

Mihin Kalevan kannustin -stipendiä voi hakea?

Stipendiä voi hakea liikuntalajista riippumatta toimenpiteisiin tai hankintoihin, joilla tuetaan alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntaa, liikunnallisen elämäntavan kehittymistä ja hyvinvointia. 

Stipendiohjelman tarkoituksena on erityisesti tukea lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan kehittymistä ja harrastustoimintaa tilanteessa, jossa se ei muuten esimerkiksi taloudellisista syistä olisi mahdollista.  

Valinnoissa suositaan ensisijaisesti tahoja, jotka käyttävät stipendivarat nuorempien lasten liikuntaa tukeviin toimenpiteisiin.

Paljonko stipendi on? 

Stipendit ovat yleensä joitakin tuhansia euroja. Stipendi voi olla korkeintaan 10 000 euroa.

Milloin on hakuaika?

Kalevan kannustin -stipendien haku on nyt auki, ja hakuaika päättyy 30.9.2024. Kaleva voi pyytää hakijoilta lisätietoja stipendihakemuksiin liittyen. Päätökset stipendeistä tehdään joulukuussa ja julkaistaan seuraavan vuoden tammikuussa.

Jatkossa hakuaika avataan vuosittain touko-kesäkuussa, ja se on auki syyskuun loppuun. 

Hae Kalevan kannustin -stipendiä


Milloin stipendit maksetaan?

Vuonna 2024 myönnetyt stipendit maksetaan tammikuun 2025 kuluessa. Olemme yhteydessä stipendin saaneisiin tahoihin. Pyydämme samassa yhteydessä maksun suorittamiseksi tarvitsemamme tiedot. Stipendin saajan tulee itsenäisesti selvittää mahdolliset stipendiin liittyvät veroseuraamukset.

Hae Kalevan kannustin -stipendiä