Kumppanitutkimus 2022

Yhdessä olemme vahvempia.

Pyydämme yhteistyöliittojemme avainhenkilöitä vastaamaan vuosittain tutkimukseemme, jotta voisimme kehittää toimintaamme entistä paremmiksi. Pyrimme siihen, että kumppanuus kanssamme tukee kaikkien osapuolten tavoitteita, ja kyselyyn vastanneiden mukaan tämä toteutuu hyvin Kalevan tarjoamissa jäseneduissa.  

 ”Jäsenet osaavat arvostaa henkivakuutusta ja kilpailukykyistä hintaa.”  

– Kyselyyn vastannut henkilö  

Aiemmassa tutkimuksessamme on käynyt ilmi, että henkivakuutusetu on yksi parhaiten jäseniä liitossa pitävistä eduista. Viimeisimmässä kumppanitutkimuksessa saamiemme vastausten perusteella jopa 84 % vastaajista koki, että yhteistyö Kalevan kanssa edistää liittojen tavoitteita erittäin hyvin tai melko hyvin. 

”Jäsenetuna henkivakuutus on erinomainen, ja yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia. Jäsenet säästävät rahaa edullisen henkivakuutuksemme ansiosta, ja pysyvät pitempään liittonsa jäseninä. Se puolestaan on liitoille erinomainen asia”, kertoo Kalevan toimitusjohtaja Timo Laitinen.   

Lähes 32 % vastaajista arvioi Kalevan tarjoaman Primus-henki- ja tapaturmavakuutusedun hyödyntämisen laajenevan liitossaan seuraavan vuoden aikana.

Kokonaisarvioksi yhteistyöstämme oli 4,3 asteikolla 1–5. Olemme kiitollisia saamastamme positiivisesta palautteesta. 

Samalla otamme vakavasti kaikki ne huomiot, miltä osin saimme rakentavaa palautetta toimintamme kehittämiseksi. 

  • Vastaajista 94 % koki toimintamme parantuneen edellisvuodesta ja alle 6 % koki sen heikentyneen. 

  • Vastaajista 97 % koki yhteydenpidon olevan täysin tai jokseenkin riittävää. 

 

Kyselyyn vastanneet toivoivat erityisesti nykyistä aktiivisempaa otetta jäsenetumme markkinointiin, valmiiden markkinointi- ja viestintäaineistojen tarjoamiseen sekä säännölliseen yhteydenpitoon.  

"Meille on todella tärkeää kuulla, mitä kumppanit ajattelevat toiminnastamme ja miten voisimme vielä kehittää yhteistyötä. On hienoa huomata, että olemme pystyneet ylläpitämään ja kehittämään toimintaamme edelliseen mittaukseen verrattuna. Meillä on edelleen myös paljon tehtävää ja toivomme arvokasta palautettanne kehityksemme tueksi jatkossakin. Suuri kiitos kaikille vastaajille!" kiittelee Laitinen. 

Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Innolink. Saimme kyselyyn 33 vastausta. Vuoden 2022 vastausprosentti oli 53 %, ja vuonna 2021 se oli 49 %.