Kalevan hallinto

Kaleva on yhtiömuodoltaan keskinäinen vakuutusyhtiö. Sen osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat.

Vakuutuksenottajaosakkaiden päätösvaltaa yhtiökokouksessa käyttävät edustajistona heidän vaaleissa valitsemansa luottamushenkilöt. Vaalit pidetään joka neljäs vuosi. Seuraavat vaalit ovat vuonna 2025, jolloin valitaan 15 edustajaa erovuoroisten tilalle.

Luottamushenkilöillä on yhteensä 30 ääntä ja takuupääoman omistajilla yhteensä 30 ääntä. Takuupääoman omistavat puoliksi Mandatum Holding Oy tytäryhtiöineen sekä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma tytäryhtiöineen.

Kalevan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilintarkastuskertomuksen johdosta. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet. Kalevan toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta ja aktuaarijohtaja puolestaan vakuutusmaksujen ja vastuuvelan lainmukaisuudesta.

Hallitus

Puheenjohtaja

Petri Niemisvirta

konsernijohtaja

Mandatum

Varapuheenjohtaja

Suvi Hintsanen-Kärpijoki

johtaja, asiakkuudet

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Hallituksen jäsen

Mikko Koivusalo

Head of Special Situations

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Hallituksen jäsen

Jari Sokka

analyysitoimintojen johtaja

Työeläkevakuuttajat TELA ry

Hallituksen jäsen

Tiina Voipio

Head of digital sales & customer experience

If Vahinkovakuutus Oyj Suomen Sivuliike

Hallintoneuvosto

Salla Luomanmäki

Puheenjohtaja

FM

Petri Vanhala

Varapuheenjohtaja

puheenjohtaja, Paperiliitto ry

Janne Aaltonen

toiminnanjohtaja

Lääkäriliitto

Matti Apunen

työelämänproferossori

Tampereen yliopisto

Matti Bergendahl

toimitusjohtaja

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS

Aija Bärlund

MBA

Oy Aija Bärlund Ab

Elena Gorschkow

yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö

STTK ry

Tommi Grönholm

järjestöjohtaja

Insinööriliitto IL ry

Eija Harjula

järjestöpäällikkö

SAK ry

Sami Itani

työelämäprofessori

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Jari Jokinen

toiminnanjohtaja

Tekniikan akateemiset TEK

Hannu-Matti Järvinen

valtuuston puheenjohtaja

Tekniikan akateemiset ry

Timo Korpijärvi

sijoituspäällikkö

Teollisuusliitto ry

Teemu Lehtinen

toimitusjohtaja

Veronmaksajain Keskusliitto ry

Heidi Nieminen

puheenjohtaja

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

Katri Ojala

johtava asiantuntija

Akava ry

Pasi Pesonen

järjestöjohtaja

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

Minea Pyykönen

johtaja

Ammattiliitto Pro ry

Matti Rihko

hallituksen puheenjohtaja

Jonne Rinne

puheenjohtaja

Suomen Poliisijärjestöjen liitto SPJL ry

Millariikka Rytkönen

puheenjohtaja

Tehy ry

Markku Salomaa

toiminnanjohtaja

Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Jore Tilander

toiminnanjohtaja

Suomen Lakimiesliitto ry

Riitta Uusi-Esko

Johtaja, yhteiskuntasuhteet, hinnat ja korvattavuudet

AstraZeneca

Jonna Voima

puheenjohtaja

Ammattiliitto Jyty ry

Jaana Ylitalo

edunvalvontajohtaja

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Luottamushenkilöt

Sirkku Aalto

Luokanopettaja

Jokioinen

Toimintakauden päättymisvuosi 2029

Esko Ahonen

Kunnanjohtaja

Evijärvi

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Outi Ervasti

Opetuspäällikkö

Hyvinkää

Toimintakauden päättymisvuosi 2029

Sari Essayah

Kansanedustaja

Lapinlahti

Toimintakauden päättymisvuosi 2029

Tiina Heinilä

Sairaanhoitaja

Eura

Toimintakauden päättymisvuosi 2029

Erkki Huttunen

Tuomari

Rovaniemi

Toimintakauden päättymisvuosi 2029

Niina Härkönen

Bioanalyytikko

Lappeenranta

Toimintakauden päättymisvuosi 2029

Jyrki Ilves

Opettaja

Seinäjoki

Toimintakauden päättymisvuosi 2029

Kati Kiljunen

Toiminnanjohtaja

Pori

Toimintakauden päättymisvuosi 2029

Dan Koivulaakso

Valtiosihteeri

Helsinki

Toimintakauden päättymisvuosi 2029

Johanna Koivuniemi

Osastonhoitaja

Kauhajoki

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Kaisu Lager-Ruuti

Opinto-ohjaaja

Tampere

Toimintakauden päättymisvuosi 2029

Merja Laitinen

Seurasihteeri

Hyvinkää

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Janne Laulumaa

Elektroniikkatyöntekijä, pääluottamusmies

Raisio

Toimintakauden päättymisvuosi 2029

Kirsti Leväpelto

KTM

Turku

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Lasse Lindholm

Yhteyspäällikkö

Turku

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Birgit Palm

Luokanopettaja

Kuopio

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Juha Puro

Teknikko

Kemi

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Varpu Pöyhönen

Lähihoitaja

Hankasalmi

Toimintakauden päättymisvuosi 2029

Tuula Rissanen

Lähihoitaja

Mikkeli

Toimintakauden päättymisvuosi 2029

Tero Ristimäki

Puheenjohtaja

Tampere

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Reijo Salmi

Työehtoasiamies

Tampere

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Leila Saramäki

KM

Kuopio

Toimintakauden päättymisvuosi 2029

Janne Seurujärvi

Elinkeinojohtaja

Ivalo

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Pirjo Sirviö

Tutkimuskoordinaattori

Oulu

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Tiina Stark

Kirurgiaan erikoistuva lääkäri

Espoo

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Satu Tietari

Toiminnanjohtaja

Säkylä

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Tapani Tuominen

Vakuutusmatemaatikko

Turku

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Johanna Åström-Pietilä

Hätäkeskuspäivystäjä

Oulu

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Sari Uusitalo

Metsäasiantuntija

Alavus

Toimintakauden päättymisvuosi 2029

Johtoryhmä

Timo Vuokila

Toimitusjohtaja

Teemu Jokela

Aktuaarijohtaja

Minna Mikkanen

Johtaja

Karita Niklander

Compliance ja riskienhallinnan johtaja

Hannu Stark

Asiakasjohtaja

Paula Tuononen

Johtaja, hallinto ja lakiasiat