Hallinto

Kalevan hallinto

Kaleva on yhtiömuodoltaan keskinäinen vakuutusyhtiö. Sen osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat. Vakuutuksenottajaosakkaiden päätösvaltaa yhtiökokouksessa käyttävät edustajistona heidän vaaleissa valitsemansa luottamushenkilöt. Vaalit pidetään joka neljäs vuosi. Seuraavat vaalit ovat vuonna 2021, jolloin valitaan 15 edustajaa erovuoroisten tilalle. Luottamushenkilöillä on yhteensä 30 ääntä ja takuupääoman omistajilla yhteensä 30 ääntä. Takuupääoman omistavat puoliksi Sampo Oyj tytäryhtiöineen sekä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma tytäryhtiöineen.

Kalevan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilintarkastuskertomuksen johdosta. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet. Kalevan toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta ja aktuaarijohtaja puolestaan vakuutusmaksujen ja vastuuvelan lainmukaisuudesta.

Hallitus

Puheenjohtaja

Petri Niemisvirta

toimitusjohtaja

Mandatum Life

Varapuheenjohtaja

Suvi Hintsanen

johtaja, asiakkuudet

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Hallituksen jäsen

Jari Sokka

analyysitoimintojen johtaja

Työeläkevakuuttajat TELA ry

Hallituksen jäsen

Tiina Voipio

head of digital sales & customer experience

If P&C

Hallituksen jäsen

Mikko Koivusalo

head of private investments

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Hallintoneuvosto

Katriina (Kati) Myllymäki

puheenjohtaja

toiminnanjohtaja

Suomen Lääkäriliitto ry

Petri Vanhala

varapuheenjohtaja

puheenjohtaja, Paperiliitto ry

Matti Apunen

työelämänproferossori

Tampereen yliopisto

Matti Bergendahl

johtaja

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Aija Bärlund

MBA

Oy Aija Bärlund Ab

Jari Elo

toiminnanjohtaja

Suomen Ekonomit ry

Elena Gorschkow

yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö

STTK ry

Tommi Grönholm

järjestöjohtaja

Insinööriliitto IL ry

Eija Harjula

järjestöpäällikkö

SAK ry

Sami Itani

puheenjohtaja

Suomen Urheiluliitto ry

Hannu-Matti Järvinen

valtuuston puheenjohtaja

Tekniikan akateemiset ry

Timo Korpijärvi

sijoituspäällikkö

Teollisuusliitto ry

Teemu Lehtinen

toimitusjohtaja

Veronmaksajain Keskusliitto ry

Heidi Nieminen

puheenjohtaja

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

Päivi Niemi-Laine

puheenjohtaja

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Katri Ojala

johtava asiantuntija

Akava ry

Pasi Pesonen

järjestöjohtaja

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

Minea Pyykönen

johtaja, palvelusektori

Ammattiliitto Pro ry

Jonne Rinne

puheenjohtaja

Suomen Poliisijärjestöjen liitto SPJL ry

Matti Rihko

hallituksen puheenjohtaja

Millariikka Rytkönen

puheenjohtaja

Tehy ry

Jore Tilander

toiminnanjohtaja

Suomen Lakimiesliitto ry

Riitta Uusi-Esko

toimitusjohtaja

Suomen Farmasialiitto SFL ry

Jonna Voima

puheenjohtaja

Ammattiliitto Jyty ry

Jaana Ylitalo

edunvalvontajohtaja

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Luottamushenkilöt

Esko Ahonen

Kunnanjohtaja

Evijärvi

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Eero Broman

Toimitusjohtaja

Joensuu

Toimintakauden päättymisvuosi 2021

Outi Ervasti

Rehtori

Oulu

Toimintakauden päättymisvuosi 2021

Sari Essayah

Kansanedustaja

Lapinlahti

Toimintakauden päättymisvuosi 2021

Jyrki Kasvi

Tekniikan tohtori

Espoo

Toimintakauden päättymisvuosi 2021

Kati Kiljunen

Toiminnanjohtaja

Pori

Toimintakauden päättymisvuosi 2021

Johanna Koivuniemi

Osastonhoitaja

Kauhajoki

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Jukka Laiterä

Yritysjohdon konsultti

Turku

Toimintakauden päättymisvuosi 2021

Merja Laitinen

Seurasihteeri

Hyvinkää

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Janne Laulumaa

Elektroniikkatyöntekijä, pääluottamusmies

Raisio

Toimintakauden päättymisvuosi 2021

Kirsti Leväpelto

KTM

Turku

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Anne Liimola

OAJ Pirkanmaan alueasiamies

Tampere

Toimintakauden päättymisvuosi 2021

Lasse Lindholm

Yhteyspäällikkö

Turku

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Salla Luomanmäki

Toiminnanjohtaja

Helsinki

Toimintakauden päättymisvuosi 2021

Sallamaari Muhonen

Viestintäkonsultti

Helsinki

Toimintakauden päättymisvuosi 2021

Petteri Nokkala

Konsernijohtaja

Muurame

Toimintakauden päättymisvuosi 2021

Birgit Palm

Luokanopettaja

Kuopio

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Anne Kisk

Talous- ja henkilöstöjohtaja

Vantaa

Toimintakauden päättymisvuosi 2021

Katja Porvari

Laboratoriopäällikkö

Oulu

Toimintakauden päättymisvuosi 2021

Juha Puro

Teknikko

Kemi

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Tero Ristimäki

Puheenjohtaja

Tampere

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Kari Ruonti

Yrittäjä

Turku

Toimintakauden päättymisvuosi 2021

Reijo Salmi

Työehtoasiamies

Tampere

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Eero Seppänen

Erityisluokanopettaja

Sipoo

Toimintakauden päättymisvuosi 2021

Janne Seurujärvi

Elinkeinojohtaja

Ivalo

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Pirjo Sirviö

Tutkimuskoordinaattori

Oulu

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Tiina Stark

Kirurgiaan erikoistuva lääkäri

Espoo

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Satu Tietari

Toiminnanjohtaja

Säkylä

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Tapani Tuominen

Vakuutusmatemaatikko

Turku

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Johanna Åström-Pietilä

Hätäkeskuspäivystäjä

Oulu

Toimintakauden päättymisvuosi 2025

Johtoryhmä

Timo Laitinen

Toimitusjohtaja

Teemu Jokela

Aktuaarijohtaja

Minna Mikkanen

Johtaja