Hallinto

Kalevan Hallinto

Kaleva on yhtiömuodoltaan keskinäinen vakuutusyhtiö. Sen osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat. Vakuutuksenottajaosakkaiden päätösvaltaa yhtiökokouksessa käyttävät edustajistona heidän vaaleissa valitsemansa luottamushenkilöt. Vaalit pidetään joka neljäs vuosi. Seuraavat vaalit ovat vuonna 2021, jolloin valitaan 15 edustajaa erovuoroisten tilalle. Luottamushenkilöillä on yhteensä 30 ääntä ja takuupääoman omistajilla yhteensä 30 ääntä. Takuupääoman omistavat puoliksi Sampo Oyj tytäryhtiöineen sekä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma tytäryhtiöineen.

Kalevan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilintarkastuskertomuksen johdosta. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet. Kalevan toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta ja aktuaarijohtaja puolestaan vakuutusmaksujen ja vastuuvelan lainmukaisuudesta.Hallitus

Puheenjohtaja

Petri Niemisvirta

toimitusjohtaja

Mandatum Life

Hallituksen jäsen

Suvi Hintsanen

johtaja, asiakkuudet

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Hallituksen jäsen

Jari Sokka

filosofian kandidaatti

Hallituksen jäsen

Tiina Voipio

kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen

Ilkka Tomperi

varapuheenjohtaja

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Hallintoneuvosto

Antti Palola

Puheenjohtaja

puheenjohtaja, STTK ry

Katriina (Kati) Myllymäki

Varapuheenjohtaja

toiminnanjohtaja,

Suomen Lääkäriliitto ry

Matti Apunen

työelämänproferossori

Tampereen yliopisto

Matti Bergendahl

johtaja,

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Aija Berglund

MBA

Oy Aija Bärlund Ab

Tommi Grönholm

järjestöjohtaja,

Insinööriliitto

Sami Itani

aluejohtaja, puheenjohtaja,

Adecco Finland Oy, SUL ry

Hannu-Matti Järvinen

valtuuston puheenjohtaja,

Tekniikan akateemiset TEK

Timo Korpijärvi

sijoituspäällikkö,

teollisuusliitto ry

Teemu Lehtinen

toiminnanjohtaja,

Veronmaksajain keskusliitto ry

Jukka Mattila

talousjohtaja,

Palvelualojenammittiliitto PAM ry

Heidi Nieminen

puheenjohtaja,

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU

Pasi Pesonen

järjestöjohtaja,

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

Maija Pihlajamäki

puheenjohtaja,

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Minea Pyykönen

johtaja, palvelusektori

Ammattiliitto Pro

Matti Rihko

hallituksen puheenjohtaja

Jonne Rinne

puheenjohtaja,

Suomen Poliisijärjestöjen liitto SPJL

Millariikka rytkönen

puheenjohtaja,

Tehy ry

Saana Siekkinen

johtaja,

SAK ry

Jore Tilander

toiminnanjohtaja,

Suomen Lakimiesliitto ry

Riitta Uusi-Esko

toimitusjohtaja,

Suomen farmasialiitto ry

Petri Vanhala

puheenjohtaja,

Paperiliitto ry

Päivi Niemi-Laine

puheenjohtaja,

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Katri Ojala

johtava asiantuntija,

Akava ry