KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT

Kalevan myöntämä henkivakuutus on voimassa myös upseerien kansainvälisissä tehtävissä, kunhan henkivakuutus on otettu yli vuotta ennen komennuksen alkamista. Muut vakuutusturvat pl henkivakuutus eivät ole voimassa rauhanturvaamis- tai sotilasoperaatioissa.

Vakuutusehtokohta: 4.1.3 Sota ja aseellinen selkkaus

Vakuutusturvat eivät ole voimassa vakuutetun osallistuessa sotaan tai aseelliseen selkkaukseen eivätkä vakuutetun palvellessa kansainvälisissä rauhanturvaamis- tai niihin liittyvissä tehtävissä. Tämä rajoitus ei koske Kuolemantapausturvaa (3.4) vakuutetun palvellessa kansainvälisissä rauhanturvaamis- tai niihin liittyvissä tehtävissä edellyttäen, että vakuutetun kuollessa on kulunut vähintään vuosi vakuutusyhtiön vastuun alkamisesta sekä vakuutuksen voimaansaattamisesta terveysselvityksellä.

Korvausta ei makseta vahingosta, joka on aiheutunut sodasta, kapinasta, aseellisesta selkkauksesta tai vastaavasta, vaikka vakuutettu itse ei olisikaan osallistunut mainittuihin toimiin. Jos vakuutettu on aloittanut ulkomaan matkansa ennen aseellisten toimien alkamista eikä itse ole osallistunut niihin, sovelletaan tätä ehtokohtaa vasta kun 14 vuorokautta on kulunut aseellisten toimien alkamisesta. Jos kyseessä on suursota, sovelletaan tätä ehtokohtaa heti. Suursodalla tarkoitetaan kahden tai useamman YK:n turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenmaan välistä sotaa. Tämä rajoitus ei koske Kuolemantapausturvaa (3.4).

Vakuutussopimuslaissa on erikseen säädetty vakuutusyhtiön vastuusta kun vakuutettuna olevan Suomen kansalaisen tai Suomessa asuvan henkilön kuolema tai työkyvyttömyys aiheutuu Suomeen kohdistuvasta aseellisesta hyökkäyksestä tai sodasta.