Miten valita riittävä henkivakuutuksen korvaus?

Henkivakuutuksesta on apua, jos kuoleman sattuessa saatava korvaus on oikean kokoinen. Henkivakuutuksesta saa korvausta sen mukaan, miten ison korvaussumman on valinnut. Riittävällä korvaussummalla varmistat perheesi toimeentulon ja turvaat itsesi tai puolisosi. Kalevan henkivakuutukset ovat erityisen edullisia liittojen jäsenille. Meillä on noin 90 yhteistyöliittoa. Hyvin todennäköisesti sinä tai puolisosi kuuluu johonkin niistä, ja olette oikeutettuja etuhintaan.

Paljonko on riittävä henkivakuutuksen korvaus?

Henkivakuutuksen korvauksen laskemiseen voi soveltaa tätä laskukaavaa, mutta oma tilanne kannattaa aina arvioida tapauskohtaisesti.

Enemmän tienaavan vuositulot + yhteisvastuulliset velat + 20 000 euroa per alaikäinen lapsi = riittävä henkivakuutuksen korvaussumma.

Tässä kuvitteellisia esimerkkejä, mitä kaikkea sopivaa korvausta laskiessa kannattaa ottaa huomioon.

 

35-vuotias pariskunta

Lapsia, vuokra-asunto

Pariturva 100 000 € korvauksella

11,10€/kk

Asiantuntijat ja Esihenkilöt ASIA ry:n jäsenetu

Ilman alennusta 33,40 €/kk

 

Katso oma alennuksesi

35-vuotias pariskunta

Lapsia, vuokra-asunto

Pariturva 100 000 € korvauksella

11,10€/kk

Asiantuntijat ja Esihenkilöt ASIA ry:n jäsenetu

Ilman alennusta 33,40 €/kk

 

Katso oma alennuksesi

 

35-vuotias pariskunta, lapsia, vuokra-asunto

Ilonalla ja Saarnilla on kaksi lasta (8- ja 11-vuotiaat). He asuvat vuokralla, heillä ei ole velkaa, ja Saarni omistaa osakkeita (arvo 120 000 euroa). Molempien puolisoiden vuositulot ovat 50 000 euroa. Toinen lapsista harrastaa jääkiekkoa, toinen ratsastusta.

Jos jompikumpi vanhemmista kuolisi, jäljelle jäänyt haluaisi pysyä samalla asuinalueella, jotta lapset voivat jatkaa samassa koulussa. Jotta leskellä on rauhassa aikaa löytää uusi sopiva koti perheelle ja pitää perheen elintasoa yllä, hänelle määrätyn korvaussumman tulisi kattaa menehtyneen puolison tulot vuodeksi tai pariksi. Lisäksi alaikäisestä lapsesta huolehtimista varten kannattaa laskea 20 000 euroa per lapsi lisää korvaukseen. Tämä on rahaa, jota leski voi käyttää lapsen elämään liittyviin suurempiin hankintoihin, kuten harrastuksiin ja ajokorttiin.

Ilona ja Saarni laskevat, että leskelle riittäisi 90 000 euron korvaus. Henkivakuutuskorvaus on perintöveron alaista, kun summa määrätään leskelle. Leski maksaa 90 000 euron perinnöstä 0 euroa veroa. Lisäksi pariskunta päättää, että kullekin lapselle olisi hyvä määrätä pieni summa pesämunaksi.

Edullinen ratkaisu Ilonalle ja Saarnille on ottaa Kalevan pariturva 100 000 euron korvaussummalla. Molemmat määräävät omista edunsaajistaan seuraavasti: kummallekin lapselle maksetaan 5 000 euroa ja loput leskelle. Ilonan ammattiliitto on Asiantuntijat ja Esihenkilöt ASIA ry. Liiton jäsenen alennuksella perhe maksaa 11,10 €/kk koko perheen turvaavasta henkivakuutuksesta.

Ilman liiton jäsenyyttä hinta olisi 33,40 €/kk.

Lisää esimerkkejä laskurin alla.

 

35-vuotias pariskunta

400 000 € lainaa, ei lapsia

Pariturva 250 000 € korvauksella

27,70 €/kk

Tehyn jäsenetu

Ilman alennusta 83,20 €/kk

 

Katso oma alennuksesi

35-vuotias pariskunta

400 000 € lainaa, ei lapsia

Pariturva 250 000 € korvauksella

27,70 €/kk

Tehyn jäsenetu

Ilman alennusta 83,20 €/kk

 

Katso oma alennuksesi


35-vuotias pariskunta, ei lapsia, lainaa

Tuisku ja Katri ovat lapseton pariskunta, jolla on omakotitalosta asuntolainaa 400 000 euroa. Tuiskun vuositulot ovat 50 000 euroa, Katrin 40 000 euroa. Heille edullisin henkivakuutusratkaisu on pariturva, joka kannattaa mitoittaa enemmän tienaavan mukaan. Sopiva turvan määrä on vähintään puolet yhteisvastuullisesta velasta + enemmän tienaavan vuositulot.

Tuiskulle ja Katrille edullinen ratkaisu on Kalevan pariturva, jossa korvauksen määrä on 250 000 euroa. Puolisot ovat toistensa edunsaajat. Katri kuuluu Tehyyn, joten perhe maksaa Tehy-ammattiliiton jäsenen alennuksen jälkeen vakuutuksesta 27,70 €/kk. Tällä summalla turvataan sekä Tuiskun että Katrin henki.

Ilman liiton jäsenyyttä vakuutus maksaisi 83,20 €/kk.

 

40-vuotias pariskunta

Lapsi, 100 000 € velkaa

Pariturva 200 000 € korvauksella

25,70 €/kk

Insinööriliiton jäsenetu

Ilman alennusta 81,80 €/kk

Katso oma etusi

40-vuotias pariskunta

Lapsi, 100 000 € velkaa

Pariturva 200 000 € korvauksella

25,70 €/kk

Insinööriliiton jäsenetu

Ilman alennusta 81,80 €/kk

Katso oma etusi

 

40-vuotias pariskunta, lapsi

Antilla ja Tiinalla on 3-vuotias lapsi. Antilla on 240 000 euron arvoinen kesämökki, Tiinalla on metsää 130 000 euron edestä. Pariskunnalla on yhteisestä asuntolainasta velkaa 100 000 euroa ja iso remontti kesken. Antin vuositulot ovat 60 000 euroa, Tiinan 50 000 euroa.

Jos Antti kuolisi, omaisuus tasataan ensin puolisoiden kesken, koska pariskunnalla ei ollut avio-oikeutta rajoittavaa avioehtoa. Tiina saisi tasinkona 55 000 euroa. Lapsi perisi loput eli perinnön arvo olisi 185 000 euroa. Lapsi on oikeutettu perintöverossa alaikäisyysvähennykseen (60 000 euroa), joten 125 000 euroa olisi perintöveron alaista. Siitä tulisi maksaa veroa 11 950 euroa.

Henkivakuutuksen on hyvä kattaa velkojen lisäksi vainajan vuositulot ja sen päälle vielä 20 000 euroa per alaikäinen lapsi. Tämä on rahaa, jota leski voi käyttää lapsen elämään liittyviin suurempiin hankintoihin, kuten vaihto-oppilasvuoteen, valmistujaisiin ja ajokorttiin.

Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksessä lapselle kannattaa varata rahaa perintöverojen maksuun, leskelle puolestaan perheestä huolehtimiseen. Sopivaa korvausta laskiessa kannattaa huomioida, että myös henkivakuutuksen korvauksesta menee vero. Puoliso ja lapsi maksavat henkivakuutuskorvauksesta perintöveroa, ja veron määrään vaikuttaa saatavan perinnön suuruus. Tällä hetkellä vero on maksimissaan 19 %.

Antilla ja Tiinalla on remontista johtuen paljon laskuja, joiden eräpäivä lähestyy. Henkivakuutuksen korvaussumman saa käyttöönsä nopeasti, yleensä parissa viikossa.

Antille ja Tiinalle edullinen ratkaisu on ottaa Kalevan pariturva 200 000 korvaussummalla. Molemmat puolisot tekevät seuraavan edunsaajamääräyksen: 130 000 euroa leskelle, loput lapselle. Tiina on Insinööriliiton jäsen, joten liiton alennuksella he maksavat henkivakuutuksesta 25,70 €/kk. Tällä summalla turvataan sekä Tiinan että Antin henki.

Ilman liiton jäsenyyttä hinta olisi 81,80 €/kk.

 

35-vuotias

Eronnut, lapsia

Henkivakuutus 200 000 € korvauksella

16,30 €/kk

Akavan Erityisalojen jäsenetu

Ilman alennusta 33,30 €/kk

 

Katso oma etusi

35-vuotias

Eronnut, lapsia

Henkivakuutus 200 000 € korvauksella

16,30 €/kk

Akavan Erityisalojen jäsenetu

Ilman alennusta 33,30 €/kk

 

Katso oma etusi

 

35-vuotias eronnut, lapsia

35-vuotiaalla Saaralla on kolme lasta (3-, 6- ja 15-vuotiaat). Saara tienaa vuodessa 60 000 euroa.

Kuoleman sattuessa Saara haluaisi, että hänen lapsensa saisivat tulevaisuutta varten pesämunat. Edunsaajista Saara määrää seuraavasti: korvaus jaetaan tasan perillisten eli lasten kesken.

Saaralle edullinen ratkaisu on Kalevan henkivakuutus 200 000 euron korvaussummalla. Saara on Akavan Erityisalojen jäsen. Liittojäsenen alennuksen jälkeen Saara maksaa henkivakuutuksestaan 16,30 €/kk.

Ilman jäsenyyden tuomaa etua vakuutuksen hinta olisi 33,30 €/kk.

 

60-vuotias pariskunta

Aikuisia lapsia, ei velkaa

Pariturva 100 000 € korvauksella

93,20 €/kk

Metsäalan Asiantuntijat ry:n jäsenetu

Ilman alennusta 228,20 €/kk

Katso oma etusi

60-vuotias pariskunta

Aikuisia lapsia, ei velkaa

Pariturva 100 000 € korvauksella

93,20 €/kk

Metsäalan Asiantuntijat ry:n jäsenetu

Ilman alennusta 228,20 €/kk

Katso oma etusi

 

60-vuotias pariskunta, aikuisia lapsia

60-vuotiailla Tonilla ja Eevalla on kaksi aikuista lasta. Pariskunnalla on yhteistä omaisuutta 400 000 euron edestä, ja kummallakin on myös omaa omaisuutta 30 000 euron arvosta.

Jos toinen kuolisi, hänen osuutensa omaisuudesta (230 000 €) menisi lapsille, joten kumpikin lapsi perisi 115 000 euroa. He ovat aikuisia, joten he eivät ole oikeutettuja perintöveron vähennyksiin. Kumpikin lapsi joutuu maksamaan perintöveroa 10 650 euroa.

Pariskunnan osapuolet ovat vielä työelämässä. Varakkaamman vuositulot ovat 50 000 euroa. Leski tarvitsee korvausta jatkaakseen arjen pyörittämistä yksin, aikuiset lapset tarvitsevat korvausta perintöveron maksamiseen.

Edullinen ratkaisu Tonille ja Eevalle on Kalevan pariturva, jossa on 100 000 euron korvaussumma. Edunsaajista kumpikin määrää, että puolisolle maksetaan 50 000 euroa, ja loput jaetaan lasten kesken. Toni on Metsäalan Asiantuntijat (METO) -liiton jäsen. Liiton jäsenen etuhinnalla Toni ja Eeva maksavat pariturvasta 93,20 €/kk. Tällä summalla turvataan sekä Tonin että Eevan henki.

Ilman liiton jäsenyyttä henkivakuutuksen hinta olisi 228,20 €/kk.

 

Jos kaipaat apua riittävän korvaussumman arvioinnissa, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme (puh. 010 19 19 19), palvelua hoitaa kumppanimme If.