Vauva tulossa? Näin varaudut taloudellisesti lapsen syntymään

 

1. Varautukaa siihen, että lapsen syntymän jälkeen tulot pienenevät

Kun lapsi syntyy, ja toinen vanhemmista jää kotiin hoitamaan häntä, perheen tulot pienenevät. Siihen tulisi varautua jo, kun vauva on tulossa paitsi aloittamalla säästäminen myös selvittämällä ajoissa äitiys- tai isyysrahan, vanhempainrahan ja kotihoidon tuen määrät. Kartalla pysymistä helpottaa, kun laittaa talteen päivämäärät, milloin mitäkin tukea voi hakea. Tukien hakemiseen liittyy erilaisia määräaikoja.

Uuteen tulotasoon voi jo varautua tarkistamalla veroprosentin hyvissä ajoin. Näin pysyt taloustilanteesi herrana ja vältät yllättävät menoerät, kuten jäännösverot. Uuteen tulotasoon voi varautua myös hakemalla joustoa perheen kuluihin. Tarkistakaa esimerkiksi, sopivatko asuntolainojenne maksusuunnitelmat uuteen tilanteeseenne.

 

2. Keskustelkaa raha-asioista kun vauva on vasta tulossa

Riittävätkö rahat lapsen syntymän jälkeen? Kuinka paljon pitäisi säästää kuussa? Pitääkö muutoksia kulutustottumuksiin tehdä?

Raha-asioista voi puhua vain, jos niistä tekee konkreettisia. Laittakaa siis kummankin tulot, menot ja velat näkyville. Keskustelkaa siitä, mitä arvostatte, ja katsokaa, menevätkö rahat arvojenne mukaisiin asioihin.

Suomessa on yleistä, että pariskunnalla on omat rahat ja pankkitilit. Vaikka kukin perhe hoitaa taloutensa omalla tavallaan, epäselvyyksien välttämiseksi asioista on hyvä sopia etukäteen.

Seuraavista kysymyksistä kannattaa keskustella. Maksaako kumpikin kuluista yhtä paljon, vaikka tulot olisivat eri luokkaa? Perustetaanko yhteinen taloustili, johon kummatkin laittavat rahaa? Pankista kannattaa tarkistaa, että molemmilla on tiliin yhtäläinen käyttöoikeus. Tästä on hyötyä, jos eteen tulee puolison tapaturma tai menehtyminen.

 

3. Varautukaa elämänmuutoksiin sopimuksella

Avioliitossa puolisot voivat tehdä avioehtosopimuksen. Harva tietää, että avioehdon rinnalle tai sen sijaan voidaan tehdä myös muodoltaan kevyempi sopimus avio- tai avoeron varalta. Tässä sopimuksessa puolisot voivat sopia oikeastaan mistä tahansa, kuten vaikkapa siitä, miten lapset asuvat eron sattuessa, miten elatusmaksujen kanssa toimitaan ja kumpi jää yhteiseen asuntoon asumaan.

Lue lakimiehenvinkit mitä avoliitossa olevien on hyvä tietää perintöasioista.

Erossa lasten taloudellinen hyvinvointi voi olla koetuksella. Siksi eroon liittyvistä asioista kannattaa puhua ja sopia silloin, kun kaikki on hyvin. Elämässä on viisasta varautua sellaisiinkin asioihin, joita ei välttämättä koskaan sattuisikaan.

4. Henkivakuutus tuo taloudellista turvaa

Lapsen syntymän jälkeen henkivakuutus on tärkeä turva. Nuorissa perheissä on usein pienet lapset ja isot asuntolainat, eikä omaisuutta ole vielä ehtinyt kertyä. Henkivakuutus maksaa vain yhden lounaan tai striimauspalvelu maksun verran kuukaudessa.

Jos toisen vanhemman tulot jäävät pois, jäljelle jäävän elättäjän voi olla vaikeaa selvitä yksin asuntolainoista ja arjen kuluista. Henkivakuutus auttaa säilyttämään oman kodin, lasten harrastukset ja ylläpitää perheen elintasoa tilanteessa, jossa arki ympärillä järkkyy.

Kalevan yhteistyöliiton jäsenenä saat henkivakuutuksen pysyvästi edulliseen hintaan.

 

5. Lapselle kannattaa opettaa säästämistä

On tärkeää opettaa lapsille säästämistä, jotta he oppisivat suhtautumaan rahaan muutenkin kuin vain kulutuksen näkökulmasta.

Pienikin lapsi ymmärtää, että rahaa tarvitaan ostamiseen ja että työstä saa rahaa. Viikkorahaa voi antaa kouluikäiselle lapselle. Sitä nuorempi tuskin tarvitsee vielä omaa rahaa.  Yhdessä voi sopia mihin viikkorahan tulee riittää. Tällä tavoin lapsi oppii budjetoimaan ja ottamaan vastuuta rahankäytöstään.

Lapselle voi myös avata oman säästötilin tai rahaston, jonne voidaan yhdessä säästää ja opetella erilaisia taloustaitoja, kuten säästämistä, sijoittamista ja pitkäjänteisyyttä.

 

 

Näin ostat henkivakuutuksen