Jääkö henkivakuutuskorvaus saamatta, jos sitä ei tiedä hakea?

Kalevan henkivakuutuksen korvauksen saa, vaikkei tietäisi olevansa edunsaaja. Kalevan henkivakuutusten korvaukset käsittelee yhteistyökumppanimme If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, joka lähestyy kuolinpesää automaattisesti.

”Ei siis tarvitse erikseen tietää, että vainajalla oli Kalevan henkivakuutus. Rahat eivät jää saamatta sen takia, ettei niitä ole tiennyt hakea”, kertoo tuote- ja asiakaskokemuspäällikkö Sini Rakkola.

If saa ilmoituksen kuolemasta väestötietojärjestelmästä, minkä jälkeen If lähettää vainajan viimeisimpään tiedossa olleeseen osoitteeseen kuolinpesälle osoitetun kirjeen, jossa kerrotaan henkivakuutuksesta sekä opastetaan korvauksen hakemiseen.

Jos korvaushakemusta ei ala kuulua, Ifissä aletaan selvittää, onko vainajan osoite oikea, ja mitä muuta kautta edunsaajiin voisi olla yhteydessä.

”Joskus henkivakuutuksen edunsaajana on muitakin kuin kuolinpesän osakkaita”, Rakkola toteaa.

Edunsaajat kannattaa siis pitää ajan tasalla, ja yksilöidä heidät selvästi. Jos nimi on yleinen, henkilötunnuksen avulla oikea henkilö löydetään kaimojen joukosta.

Vain henkivakuutuksesta lähtee kirje automaattisesti

Kirje kuolinpesälle lähtee ainoastaan silloin, kun kyseessä on henkivakuutus, joka turvaa tapaturmaisen kuoleman lisäksi sairaudesta aiheutuneen kuoleman.

”Kannattaa tarkistaa, onko oma kuoleman varalta oleva vakuutus henkivakuutus, vai onko vakuuttanut itsensä vain tapaturmaisen kuoleman varalta, esimerkiksi osana tapaturmavakuutusta. Näissä muissa vakuutuksissa edunsaajien tulee itse osata olla yhteydessä vakuutusyhtiöön”, kertoo Rakkola.

Juttu jatkuu laskurin alla.

 

Korvauspalvelu auttaa korvaushakemuksen liitteissä

Edunsaajat saavat ohjeistuksen, miten hakemus tulee tehdä, ja mitä liitteitä siihen tarvitaan. Jos korvaushakemuksesta puuttuu jokin liite tai tieto, Ifistä ollaan yhteydessä ja pyydetään puuttuvia tietoja.

”Korvaushakemuksen käsittelijä auttaa edunsaajia parhaan kykynsä mukaan ja esimerkiksi kertoo, mistä puuttuvan liitteen voisi hankkia”, kertoo Rakkola.

Kun kaikki tarvittavat asiapaperit on toimitettu Ifille, If maksaa korvauksen ja lähettää korvauspäätökset edunsaajille.

”Jos kaikki tarvittava tieto ja liitteet ovat edunsaajien lähettämässä korvaushakemuksessa, korvaus maksetaan tilille usein jo muutamassa päivässä. Jos liitteitä joudutaan selvittelemään lisää, korvauksen maksu viivästyy. Korvaus maksetaan vasta kun kaikki tarvittavat asiapaperit on saatu. Nopeuteen vaikuttaa siis ennen kaikkea se, miten nopeasti liitteet saadaan kasaan ja lähetettyä Ifille”, Rakkola toteaa.

Nopean korvauskäsittelyn lisäksi Kalevan henkivakuutuksen etuna on se, että se on erityisen halpa ammattiliittojen jäsenille, eikä vakuutuksen hankkimiseen tarvita lääkärin tutkimuksia. Henkivakuutuksen saa ostettua parissa minuutissa netistä.