Henkivakuutus kattaa kuoleman kuluja ja turvaa läheisten taloudellisen tulevaisuuden

Kun läheinen kuolee, kuolema voi surun ja menetyksen lisäksi tuoda mukanaan taloushuolia. Harva meistä on tullut edes ajatelleeksi, mitä kuolema maksaa. Suoraan kuolemaan liittyviin kustannuksiin lukeutuvat esimerkiksi hautajaiset, perunkirjoitus ja perintövero. Läheisen kuolema vaikuttaa yleensä myös pitkällä tähtäimellä perheen taloudelliseen tilanteeseen, kun vaikka toinen vuokran- tai asuntolainan maksajista on menehtynyt. Kuoleman kuluihin voi onneksi varautua ennalta esimerkiksi henkivakuutuksella. Tutustutaan seuraavaksi asiantuntijoiden vinkkeihin!

Hautajaiset henkivakuutuksella - henkivakuutus helpottaa vaikealla hetkellä

Kun tärkeä ihminen kuolee, omaisilla on paljon järjesteltävää surutyön ohella. Yksi ensimmäisistä konkreettisista tehtävistä on läheisen hautajaisten järjestäminen. Hautajaisten hinnat tulevat monille yllätyksenä. Ohjenuorana voidaan sanoa, että hautajaiskulut arkkuhautauksella ja hautapaikan hoidolla maksaa noin 7 000 euroa ja uurnahautauksella vähän alle 3 000 euroa.

”Kun ajatellaan niin sanotusti pakollisia kustannuksia, pelkästään vainajan hautaaminen arkussa maksaa vähintään muutama tuhat euroa, eikä summassa ole mukana hautapaikkaa”, toimitusjohtaja Jussi Rasa Hautaustoimisto Biederistä kertoo.

Myös uurnahautauksen kustannus saattaa yllättää. ”Omainen saattaa joskus sanoa, että ei sillä ole väliä, millainen se arkku on, kun se kuitenkin poltetaan. Silti arkku on pitkään esillä siunaustilaisuudessa ja saatossa. Lähdöllä on arvonsa”, Rasa muistuttaa.

Kuka hautajaiset sitten maksaa? Henkivakuutusyhtiö Kalevan juristi Seppo Mikkola kertoo, että hautauskulut maksetaan lähtökohtaisesti kuolinpesän eli vainajan omista varoista. Ne pienentävät verotettavan perinnön määrää.

“Verottaja hyväksyy sen, että kuolinpesästä maksetaan kohtuulliset hautauskulut. Tämä kannattaa ottaa huomioon hautajaisten järjestämisessä ja esimerkiksi hautakiven valinnassa”, Mikkola toteaa.

Mutta jos kuolinpesässä ei ole varoja, hautajaisten hinta laskutetaan omaisilta.  Jos kuolleella henkilöllä puolestaan on henkivakuutus, henkivakuutuskorvausta voidaan käyttää hautajaiskuluihin. Omaisille voikin olla suuri helpotus pystyä maksamaan hautajaiset henkivakuutuksella.

Perunkirjoitus ja perintövero aiheuttavat suuria kuluja

Perunkirjoitus on ilmoitus vainajan perillisistä, varoista ja veloista. Se on toimitettava Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kuolemasta. Yleensä perunkirjoituksen hoitaa laki- tai hautaustoimisto. Perunkirjoituksen hinta vaihtelee suuresti, sillä siihen vaikuttaa työmäärä. Tavallisesti sen tekeminen maksaa muutamasta sadasta yli tuhanteen euroon. Perukirja toimii myös veroilmoituksena, jonka perusteella määräytyy perillisten maksettavaksi jäävä perintövero.

Perintöveroa tulee maksaa yli 20 000 euron perintöosuudesta. Perinnön saajat jaetaan kahteen veroluokkaan: ensimmäiseen luokkaan kuuluvat vainajan aviopuoliso, lapset, lapsenlapset ja vanhemmat. Heidän veroprosenttinsa on 20 000 euron ylittävästä osasta 7–19 prosenttia, omaisuuden suuruudesta riippuen. Toiseen luokkaan kuuluvat muut sukulaiset ja vieraat. Heidän veroprosenttinsa yltää 19–33 prosenttiin. Jos kiinteää omaisuutta on paljon, perillisten voi olla vaikeaa selviytyä perintöveroista.

“Jos vainajalla on ollut henkivakuutus, henkivakuutuskorvauksella voi esimerkiksi maksaa perintöverot”; kertoo Vakuutusyhtiö Kalevan asiantuntija Minna Mikkanen ja lisää: ”Kesämökkiä, asuntoa tai venettä ei pitäisi joutua myymään pakon edessä.”

Henkivakuutus ja perintö, mitä kannattaa huomioida?

Jos rahojen riittävyys ja oma jaksaminen läheisen kuollessa epäilyttävät, lisäturvaa saa henkivakuutuksella. Mandatum Lifen juristi Laura Saloranta kannustaakin pohtimaan puolison tai läheisen kuolemaa etukäteen. Saloranta korostaa, että jos puolisot haluavat äkillisessä kuolemantapauksessa varmistaa mieleisensä hautajaiset ja muiden asioiden hoidon tahtonsa mukaan, henkivakuutusvakuutuksen edunsaajaksi eli korvauksen saajaksi kannattaa nimetä oma aviopuoliso. ”Aviopuolisolle henkivakuutuskorvauksen ja perinnön yhteismäärä on perintöverosta vapaata, kun summa jää alle 110 000 euron. Jos ei ole naimisissa, verovapaus koskee vain avopuolisoa, jonka kanssa on yhteinen lapsi tai avopuolisoa, jonka kanssa on ollut aiemmin naimisissa”, Saloranta painottaa. Avopuoliso tulee aina erikseen nimetä henkivakuutuksen edunsaajaksi.

Jos henkivakuutuksen edunsaajina ovat alaikäiset lapset, saavat he verovapaasti vähintään 60 000 euroa henkivakuutuskorvauksen ja perinnön yhteenlasketusta arvosta. Sen sijaan aikuiset lapset, lapsenlapset, vanhemmat ja isovanhemmat maksavat perintöveroa henkivakuutuskorvauksesta. Muut henkivakuutuksen edunsaajat maksavat henkivakuutuskorvauksesta aina pääomatuloveroa. Henkivakuutuksen edunsaajia voi muuttaa niin kauan kuin vakuutuksenottaja on oikeustoimikelpoinen.

Testaa mitä henkivakuutus sinulle maksaisi?

 

Henkivakuutus helpottaa arkea läheisen kuoleman jälkeen

Läheisen kuoleman jälkeen perheelle voi tulla maksettavaksi vainajan sairaalalaskuja, hoivakodin maksuja tai vastaavia. Kuolinpesästä voidaan maksaa pesänselvitysvelkojen eli hautauksen ja perunkirjoituksen kulujen lisäksi muitakin vainajan laskuja kuolemaa edeltävältä ajalta. Myös vainajan lainanlyhennykset, hoitovastikkeet ja muut velat maksetaan kuolinpesästä eli käytännössä vainajan tililtä niin kauan kuin siellä on varoja. Harva tili on kuitenkaan ehtymätön. Ja kun se tyhjenee, voi perheen taloudellinen tilanne kokea todellisen kolauksen. 

Perheenjäsenen kuolema vaikuttaakin pitkäkestoisesti perheen talouteen. Puolison kuollessa esimerkiksi asuntolainan lyhennykset, yhtiövastikkeet, vuokrat ja vakuutusmaksut jäävät vain toisen puolison maksettaviksi. Myös esimerkiksi perheen ruokamenoista, lasten harrastuksista ja muista kuluista pitää yhtäkkiä selvitä yksin. Vakuutusyhtiö Kalevan markkinointijohtajan Minna Mikkasen mukaan henkivakuutusta kannattaa harkita juuri perheen elintason turvaamiseksi. ”Puolison kuollessa perheen tulot putoavat, ja arjesta voi olla hankala selvitä. Silloin henkivakuutus on tärkeä apu”, Mikkanen kuvailee: “Henkivakuutuksen edunsaaja saa henkivakuutuksen korvaussumman käyttöönsä viipymättä sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu.” Henkivakuutuksen korvaussummaa voi käyttää esimerkiksi asuntolainan lyhennykseen ja muihin kuukausittaisiin juokseviin menoihin.

Henkivakuutus kannattaa ottaa silloin, kun kaikki on hyvin.

 

Henkivakuutuksen edunsaaja voi kattaa henkivakuutuskorvauksella kuoleman kuluja ja perheen elämää

Henkivakuutus ei auta surutyössä, eikä se tuo ketään takaisin. Henkivakuutuksen helpottava vaikutus näyttäytyy kuitenkin nopeasti, kun kuoleman kustannukset realisoituvat. Esimerkiksi hautajaisten hinta on yleensä vähintään muutaman tonnin ja perunkirjoitus helposti useamman satasen. Henkivakuutuskorvauksella voi kattaa näitä kuoleman kustannuksia. Lisäksi henkivakuutus helpottaa henkivakuutuksen edunsaajan ja perheen arkea läheisen kuoleman jälkeen. Henkivakuutuskorvauksella hoituu vaikka asuntolainan lyhennykset tai vuokrat.

Henkivakuutus tuo turvaa vaikealla hetkellä. Tutustu henkivakuutukseemme täällä