Nämä ovat yleisimmät testamenttityypit

Testamentti voi koostua monesta eri osasta ja erilaisesta määräyksestä. Mieti ensin, mitä haluat saada testamentillasi aikaan. Kannattaa konsultoida lakiasiantuntijaa sinulle sopivimman testamentin tekemisessä.

Yleistestamentilla voit määrätä koko omaisuutesi tai tietyn osan siitä jollekin henkilölle tai henkilöille. Tällaisia testamenttimääräyksiä annetaan usein lasten hyväksi. Yleistestamentin saajasta tulee aina kuolinpesän osakas, joka on mukana päättämässä siitä, miten pesä ja esimerkiksi irtaimisto jaetaan.

Erityistestamentilla eli legaatilla voit määrätä jollekin henkilölle tai vaikka yhteisölle tietyn esineen tai rahamäärän. Jos esimerkiksi haluat, että veneilyä harrastava lapsi perii purjeveneen ja toinen lapsi kesämökin, voit määrätä tästä erityistestamentilla. Legaattia käytetään myös silloin, kun halutaan esimerkiksi muistaa kummilasta tietyllä summalla tai testamentata rahaa hyväntekeväisyysjärjestölle.

Legaatin antaminen voi ehkäistä riitoja esimerkiksi tilanteessa, jossa perheeseen kuuluu uusi puoliso ja lapset edellisestä avioliitosta. Puolison talouden voi turvata määräämällä hänelle legaatilla tietyn summan rahaa. Koska legaatin saajasta ei kuitenkaan tule kuolinpesän osakasta, hän ei osallistu pesän asioista päättämiseen.

Oletko miettinyt, miten läheisesi pystyvät maksamaan perintöverot perimästään omaisuudesta? Henkivakuutuksen korvaussumma voi olla ratkaiseva apu.

 

Omistusoikeustestamentilla annat jollekin omaisuuteesi rajoittamattoman määräysvallan. Tällaisia testamentteja laaditaan useimmiten omien lapsien hyväksi.

Rajoitettu omistusoikeustestamentti eroaa omistusoikeustestamentista niin, että siinä on määrätty, kenelle omaisuus menee ensin ja kenelle sen jälkeen. Esimerkiksi asunto voidaan ensin määrätä avopuolisolle mutta tämän kuoltua lapsille. Tällaisessa tapauksessa avopuoliso ei voi määrätä asunnosta omassa testamentissaan. Rajoitettu omistusoikeustestamentti on tyypillinen uusperheissä ja lapsettomien avioparien keskinäisissä testamenteissa.

Hallintaoikeus- eli käyttöoikeustestamentilla voit määrätä omaisuuden jonkun hallintaan mutta toisen omistukseen. Hallintaoikeustestamentilla annetaan esimerkiksi elinikäinen käyttöoikeus kesämökkiin, vaikka kesämökin omistusoikeus menisi toiselle ihmiselle. Testamenttiin perustuva käyttöoikeus voi olla määräaikainen tai elinikäinen.

Käyttöoikeustestamentilla voi säästää perintöverojen määrässä, jonka perilliset joutuvat omaisuudesta maksamaan: jos esimerkiksi isovanhemmat määräävät kesähuvilansa käyttöoikeuden lapsilleen ja omistusoikeuden lapsenlapsilleen, vasta lapsenlapset maksavat aikanaan perinnöstä perintöveron. Käyttöoikeudesta ei koidu perintöveroa.

Keskinäinen testamentti on yleensä kahden testamentin yhdistelmä, jossa kaksi henkilöä ilmaisee viimeisen tahtonsa toistensa hyväksi. Tällainen testamentti tehdään samalle asiakirjalle. Keskinäisiä testamentteja tekevät tyypillisesti aviopuolisot, rekisteröidyssä parisuhteessa elävät puolisot ja avopuolisot, jotka haluavat turvata toinen toisensa tulevaisuuden.