Ryhmähenkivakuutus turvaa kuolleen työntekijän perheen välttämättömän toimeentulon

Työntekijän ryhmähenkivakuutus on henkivakuutus, jonka työnantaja ottaa työntekijöilleen. Tiedätkö, oletko itse tai onko puolisosi sellaisen piirissä? Jos kyllä, riittääkö ryhmähenkivakuutus turvaamaan perheesi taloudellisen tulevaisuuden pahimman sattuessa?

Ryhmähenkivakuutus – mikä ja miksi?

Työntekijän ryhmähenkivakuutus on vakuutusjärjestely, josta suomalaiset työmarkkinajärjestöt ovat keskenään sopineet. Kaikki työnantajat, joilla on ryhmähenkivakuutusta koskeva sopimusmääräys työehtosopimuksessaan, ovat velvollisia hankkimaan sellaisen työntekijöilleen.

Ryhmähenkivakuutuksella taataan, että jos työsuhteessa oleva työntekijä menehtyy, jäljelle jääneet omaiset saavat taloudellista tukea.

Ketkä voivat saada korvausta ryhmähenkivakuutuksesta?

Ryhmähenkivakuutuksesta maksetaan korvauksia kuolleen työntekijän puolisolle ja lapsille. Puoliso voi olla esimerkiksi aviopuoliso tai myös lapseton avopuoliso, kunhan avoliitto on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 5 vuotta. Alle 22-vuotiaat lapset ovat oikeutettuja korvaukseen. 

Alaikäisten lasten jäljelle jäänyt huoltaja tai muu edunvalvoja voi hakea korvausta lapsille.

Miten ryhmähenkivakuutuksen korvausta haetaan?

Jos työntekijä kuolee työsuhteen aikana, edunsaajien eli puolison ja lasten tulee hakea ryhmähenkivakuutuskorvausta Tapaturmavakuutuskeskuksesta, vaikkei kyseessä olisikaan tapaturmainen kuolema

Hakemus tulee tehdä kymmenessä vuodessa, mutta yleensä korvausta kannattaa hakea niin pian kuin suinkin. Yllättävällä kuolemalla on usein taloudellisia seurauksia: perhe joutuu yhtäkkiä tulemaan toimeen ilman menehtyneen palkkaa. Tragediasta huolimatta vuokra tai lainaa pitää maksaa, samoin lasten harrastuskulut.

Paljonko ryhmähenkivakuutuksesta saa korvausta?

Vuosina 2024–2025 lapsen osuus on aina sama: 8 110 euroa. Lesken saama korvaus riippuu vainajan iästä. Jos menehtynyt työntekijä oli alle 50, korvaus on 17 970 euroa. Korvaussumma alenee kuuteenkymmeneen ikä vuoteen asti, minkä jälkeen se pysyy samana. 60-vuotiaan tai sitä vanhemman työntekijän kuollessa leski saa 5 020 euroa. 

Jos kuolema johtui tapaturmasta, tulee korvauksiin 50 % korotus.

Useimpien työntekijöiden vuositulot ovat suuremmat, kuin mitä ryhmähenkivakuutuksen korvaus on. Toisin sanoen ryhmähenkivakuutus on tärkeä apu surun keskellä, mutta se ei useinkaan yksin riitä turvaamaan perheen taloutta. Kun toisen palkka ei olekaan käytössä menoihin, moni perhe joutuu haastavaan tilanteeseen.

Perhe kannattaa turvata vapaaehtoisella henkivakuutuksella tai pariturvalla, joka on henkivakuutus kahdelle. Tällaisen henkivakuutuksen ostanut saa itse päättää korvaussumman ja edunsaajat.

Hyvä nyrkkisääntö riittävästä taloudellisesta turvasta on se, että henkivakuutuksen korvauksen tulisi kattaa yhteisvastuulliset velat, vuositulot, sekä 20 000 euroa jokaista elätettävää lasta kohden.

Liiton jäsen saa Kalevan henkivakuutuksen huomattavalla alennuksella – vuodesta toiseen. Katso laskurilla, paljonko perheesi turvaaminen maksaisi.