Työikäinen kuolee todennäköisimmin sairauteen – katso mitkä ovat suurimmat uhat

Suomessa kuolee noin 7 500 työikäistä vuosittain. 80 % työikäisten kuolemista johtuu sairaudesta. Miten tähän voi varautua?

Terveydestään voi yrittää pitää huolta, mutta geeneilleen ei voi mitään

Terveyteen vaikuttaa moni asia, kuten esimerkiksi geenit, elintavat, elinympäristö ja sattuma.

”Ei kukaan suunnittele sairastuvansa vakavasti. Terveydestään kannattaa tietysti pitää huolta mahdollisimman hyvin, se lisää myös elämänlaatua. Olennaista on myös varautua siihen, että elämä ei mene tai oikeastaan jatku, kuten suunniteltiin”, toteaa kuolemantaitovalmentaja Jade Heng Kalevasta. 

Työikäisellä on perheen lisäksi usein lainaa ja perheen menot on mitoitettu kahden työssäkäyvän ihmisen tuloihin. Ilman varautumista perhe joutuu taloudelliseen ahdinkoon. Vastuullinen aikuinen pitää huolta perheestään pahimman sattuessa.
Kalevan henkivakuutus on edullinen keino varautua ennenaikaiseen kuolemaan.

Kasvaimet ja verenkiertoelinten sairaudet suurin uhka

Uusimmat Tilastokeskuksen kuolintilastot ovat vuodelta 2022. Vuonna 2022 liikenteeseen ja kuljetuksiin liittyvissä tapaturmissa kuoli 130 työikäistä. Tapaturmaiset kaatumiset ja putoamiset aiheuttivat 102 työikäisen kuoleman, ja myrkytystapaturmat veivät 242 työikäisen henkeä.

Itsemurhat ovat valitettavan iso kuolinsyy: työikäisistä 555 teki itsemurhan vuonna 2022.

Tilastokeskuksen viimeisimpien tilastojen mukaan noin puolet työikäisten kuolemista johtui kasvaimesta tai verenkiertoelinten sairaudesta. Muiden sairauksien osuus oli 30 %. Yhteensä tämä on noin 6 000 ihmistä. Huolestuttavaa on, että harva suomalainen on varautunut siihen, että sairastumisesta seuraa kuolema.

20 % luulee olevansa vakuutettu, vaikkei ole

Etlan mukaan vain 10 % suomalaisista on ottanut henkivakuutuksen, joka korvaa kattavasti eri kuolinsyyt. Kalevan vuonna 2021 teetättämässä kyselyssä kuitenkin 30 % sanoi, että heillä on henkivakuutus. 

”Moni sekoittaa henkivakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen osana olevan tapaturmaisen kuoleman turvan. Tämä on huono asia, jos ja kun kuolema saapuu. Jos kuolema johtui syövästä, tapaturmavakuutus ei korvaa mitään”, huomauttaa kuolemantaitovalmentaja Heng. 

Tapaturmavakuutuksen osana oleva kuolemantapausturva on usein vain pari kymppitonnia. Suomalainen työssäkäyvä henkilö tienaa keskimäärin 46 000 euroa vuodessa. Lisäksi suomalaistaloudella on keskimäärin 50 000 euroa velkaa (Lähde: Tilastokeskus 2024).

Korvaus ei siis riitä lähellekään kattamaan sitä vajetta, mikä työikäisen kuolemasta perheen budjettiin syntyy. Leski joutuu selviämään yksin veloista, ja ilman puolison tuloja.

Edullinen ja tehokas tapa varautua on ottaa Kalevan henkivakuutus, jonka liiton jäsen saa huomattavalla alennuksella. Katso mikä sinun etuhintasi olisi: