Testamentista voi puhua jo avoimesti

Ennen testamentti oli tabu, jonka tekemisen uskottiin ennustavan pikaista lähtöä. Nyt suhteemme kuolemaan on muuttumassa, sanoo varainhoitoon erikoistunut lakimies Seppo Mikkola.

Kynnys testamentin puheeksi ottamisesta on ollut suuri

Juristi Seppo Mikkola on tavannut työssään tuhansia suomalaisia. Suurella osalla hänen asiakkaistaan on ollut yhteinen ongelma: tarvittavat perheoikeudelliset sopimukset puuttuvat.

”Kynnys ottaa puheeksi testamentin teko on ollut korkea. Taustalla on ollut uskomus, että testamentti ennustaa pikaista kuolemaa. Onneksi ilmapiiri on muuttumassa.”

”Testamentin suunnitteluvaiheessa varaudutaan kuolemaan. Se on asiallinen mutta herkkä tilanne, jolloin asiantuntijan rooli nousee keskeiseksi. Ihmiset tuntuvat tarvitsevan paljon tietoa”, Mikkola kertoo.

Tunne- ja raha-asiat kulkevat usein käsi kädessä

”Aloitan usein tapaamisen kertomalla, mitä perintösuunnittelu käytännössä tarkoittaa ja edellyttää, jotta asiaan ryhtymisen kynnys madaltuisi.”

Tunne- ja raha-asiat ovat harvemmin erillisiä asioita ihmisten elämässä, mutta joskus raha ohjaa ihmisen koko elämää. Se mietityttää lakimiestäkin. Miksi perinnön jättäjä esimerkiksi suosii jotakin tiettyä henkilöä?

”Perinnönjaossa se voi nostaa esille yllättävän vaikeita tilanteita”, toteaa Mikkola.

Jos taas tunteet ohjaavat käyttäytymistä, raha-asiat voivat jäädä kokonaan taustalle.

”Silloin saattaa käydä niin, ettei perintösuunnittelun eteen tehdä mitään: mihinkään ei saa koskea, papereita ei tehdä ja lapset odottavat siihen saakka, kunnes leskikin on kuollut. Taloudellista ajattelua ei haluta ottaa lainkaan huomioon.”

Suhde kuolemaan on muuttumassa

Lakimieheltä vaaditaankin perintöasioissa herkkyyttä ja hienotunteisuutta.

”Kun lähiomainen on kuollut, keskiössä on suru. Lakimiehen apua tarvitaan usein papereiden selvittelyssä. Olen huomannut, että jotkut asiakkaista ovat niin voimakkaita tunneihmisiä, että eivät pysty puhumaan näissä tilanteissa mitään.”

Mikkolan mukaan suhteemme kuolemaan on kuitenkin selvästi muuttumassa. ”Testamentista ja jopa surusta puhutaan nykyään avoimemmin, ja se on hyvä asia.”