Tutkimus: iso osa suomalaisista ei tunne henkivakuutusta

Puolet suomalaisista pitää tapaturma- ja sairauskuluvakuutusta tärkeämpänä kuin henkivakuutusta. Miksi sairauksiin varaudutaan, mutta kuolemaan ei?

Suomalaisista vain joka neljännellä on henkivakuutus, selviää henkivakuutusyhtiö Kalevan tutkimuksesta. Voisiko se johtua siitä, että henkivakuuttaminen on monille varsin tuntematon asia?

48 % suomalaisista ajattelee, että sairauskulu- ja tapaturmavakuutus ovat tarpeellisempia kuin henkivakuutus

Suomalaiset eivät koe kuolemaan varautumista lainkaan yhtä tärkeänä kuin vakavaan sairastumiseen tai tapaturmaan varautumista.

Miksi näin on?

”Moni ottaa sairauskuluvakuutuksen, koska vakava sairaus on helpommin käsitettävä uhka kuin kuolema. Jokainen meistä pystyy kuvittelemaan tilanteen, jossa sairastumisesta syntyy yllättäviä lääkäri- ja hoitokuluja. Paljon vaikeampi on kuvitella puolison kuolemaa ja sitä, miten omalle taloudelle kävisi, jos toisen puolison tulot katoaisivat. Kuolemasta seuraavat taloudelliset riskit voivat olla moninkertaisia sairastumiseen verrattuna”, Kalevan johtaja Minna Mikkanen sanoo.

 

44 % ei tiedä, mitä henkivakuutus korvaa

Kalevan tutkimuksessa 44 prosenttia vastaajista tunnusti, ettei tiedä, rajautuuko henkivakuutuksen korvaus vain tapaturmaisiin kuolemiin.

”Oikea vastaus on, että henkivakuutus korvaa myös sairastumisesta johtuneet kuolemat”, Minna Mikkanen sanoo.

”Suomessa kuolee vuosittain noin 10 000 ihmistä, ja heistä jopa 80 prosenttia menehtyy johonkin sairauteen. On syytä muistaa, että varautua voi vain silloin, kun asiat ovat kunnossa. Henkivakuutus tulee hankkia terveenä.”

48 % ei tiedä, mitä tekemistä henkivakuutuksella on perintösuunnittelun kanssa

Henkivakuutuksen etu on, että korvaussumma maksetaan edunsaajan tilille hyvin nopeasti kuoleman jälkeen.

Miten tämä liittyy perintösuunnitteluun?

”Osana perintösuunnittelua kannattaa ottaa huomioon, miten läheiset pystyvät maksamaan perintöverot esimerkiksi perimästään asunnosta, kesämökistä, veneestä tai autosta. Henkivakuutuksesta saatava korvaus sopii hyvin perintöverojen maksuun, koska korvaus on tilillä jo parissa viikossa korvaushakemuksen jättämisestä”, Minna Mikkanen kertoo.

Perintösuunnittelussa kannattaa ottaa huomioon myös se, että kun henkivakuutukseen on tehty edunsaajamääräys, korvaus maksetaan suoraan edunsaajalle, ei kuolinpesään. Näin varat eivät altistu riidoille, joita pesänselvitykseen voi liittyä.

Henkivakuutusyhtiö Kalevan YouGov Finlandilla teettämään tutkimukseen vastasi 28.2.–6.3.2017 välisenä aikana 1515 suomalaista.

Minna Mikkanen on henkivakuutusyhtiö Kalevan johtaja.