Henkivakuutus ei ole suomalaisille tuttu, kertoo tutkimus 

Henkivakuutus ei ole Suomessa kovin ahkerasti käytetty keino taloudelliseen varautumiseen ja mielenrauhan hankkimiseen. Osa kokee henkivakuutuksen tarpeettomaksi. Osa ei ole ensinkään ajatellut, miten oma tai puolison kuolema vaikuttaisi perheen talouteen. Lisäksi henkivakuutuksen ehtoihin, korvaavuuteen ja ostoprosessiin liittyy paljon virheellisiä käsityksiä. 

Kalevan teettämän tutkimuksen mukaan vain 28 %:lla suomalaisista on henkivakuutus

Henkivakuutusyhtiö Kalevan teettämästä tutkimuksesta (2022) selviää, että vain reilulla neljäsosalla (28 %) suomalaisista on henkivakuutus. Sen suosio on vaatimatonta verrattuna kotivakuutukseen, joka on 80 %:lla suomalaisista. Henkivakuutus on tyypillisin lapsiperheiässä olevilla, 30–50-vuotiailla, keskimäärin noin 36 %:lla. Alle 30-vuotiaista 26 %:lla on henkivakuutus. Vielä vähemmän henkivakuutuksia, 22 %:lla, on yli 60-vuotiailla. Etlan tekemän tutkimuksen (2022) mukaan Suomessa on myös suuri henkivakuutusvaje, joka koskee erityisesti nuoria, suurituloisia ja korkeasti koulutettuja. Henkivakuutusvaje tarkoittaa tilannetta, jossa henkivakuutuksen puuttuminen tai sen korvaussumman alhaisuus pudottavat perheen elintasoa kuolemantapauksessa.

 

 

Mistä syystä henkivakuutus jää usein ottamatta? Lähes kolmannes kokee sen tarpeettomaksi: he eivät usko, että oma kuolema heikentäisi heidän läheistensä elintasoa. Yhtä iso osa pitää sitä kalliina tai että heillä ei ole siihen varaa – tämä on yleisempää naisilla kuin miehillä. Muita useammin nuorimmilla, alle 30-vuotiailla, ei oma kuolema ja sen seuraukset ole tulleet mieleen, ja heidän mielestään riski kuolla on pieni. 

Suomalaiset eivät koe kuolemaan varautumista lainkaan yhtä tärkeänä kuin vakavaan sairastumiseen tai tapaturmaan varautumista. ”Moni ottaa sairauskuluvakuutuksen, koska vakava sairaus on helpommin käsiteltävä uhka kuin kuolema. Jokainen meistä pystyy kuvittelemaan tilanteen, jossa sairastumisesta syntyy yllättäviä lääkäri- ja hoitokuluja. Paljon vaikeampi on kuvitella puolison kuolemaa ja sitä, miten omalle taloudelle tällöin kävisi. Kuolemasta seuraavat taloudelliset riskit voivat olla moninkertaisia sairastumiseen verrattuna”, Kalevan johtaja Minna Mikkanen sanoo. 

39 % ei tiedä varmasti, mitä henkivakuutus korvaa

Neljänneksellä (24 %) Kalevan tutkimukseen vastaajista on väärä käsitys henkivakuutuksen korvaavuudesta. He luulevat, että se korvaa vain tapaturmaisen kuoleman (20 %) tai vain sairaudesta aiheutuneen kuoleman (4 %). Henkivakuutuksen ottaneillakin on paljon vääriä käsityksiä henkivakuutuksen korvaavuudesta. Noin joka seitsemäs (15 %) ei osaa sanoa, mitä vakuutus korvaa. 

60 % kyselyyn osallistuneesta tiesi, mitä henkivakuutus korvaa: Henkivakuutus korvaa sekä tapaturmasta että sairastumisesta johtuneet kuolemat. Minna Mikkanen Kalevasta vahvistaa: ”Suomessa kuolee vuosittain noin 8 000 työikäistä ihmistä, ja heistä jopa 80 % menehtyy johonkin sairauteen. On syytä muistaa, että varautua voi vain silloin, kun asiat ovat kunnossa.”

Vääriä käsityksiä henkivakuutuksen hankkimisen esteistä ja ostamisesta

Mitä esteitä henkivakuutuksen ottamiselle on? Esimerkiksi syövän (44 % vastaajista), huumausaineiden käytön (37 % vastaajista) ja sydän- tai verisuonitautien (25 % vastaajista) uskotaan olevan este henkivakuutuksen saamiselle. Kolmannes myöntää, ettei tiedä, millä perusteella henkivakuutus voidaan myöntää. Todellisuudessa sairaus ei aina ole este henkivakuutuksen saamiselle. On kuitenkin syytä muistaa, että henkivakuutus kannattaa ottaa terveenä. 

Moni kokee henkivakuutuksen ostoprosessin raskaaksi. 37 % suomalaisista ajattelee, että henkivakuutuksen vaatima selvitystyö ja tietojen antaminen, kuten terveysselvitys, taustatiedot, edunsaajien määrittely, ovat ärsyttäviä toimenpiteitä. 36 % kokee samoja tunteita vakuutusehtoihin tutustumisessa ja 32 % hintojen vertailussa. 

Oikeasti henkivakuutuksen ostaminen on nopeaa ja näppärää, sillä se vie vain muutaman minuutin.

Henkivakuutusyhtiö Kalevan YouGov Finlandilla teettämään sähköiseen kyselyyn vastasi 3.–6.10.2022 välisenä aikana 2 011 suomalaista.

Minna Mikkanen on henkivakuutusyhtiö Kalevan johtaja.

Etlan tutkimus (5/2022): https://www.etla.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/suomessa-on-henkivakuutusvaje-vain-murto-osalla-kotitalouksista-on-elintason-sailyttava-henkivakuutus-huoltajan-kuoleman-varalle/