« Kaikki ajankohtaiset

8.4.2021

Henkivakuutusten verkkokauppa kasvoi koronavuonna viidenneksen 

  • Kaleva on henkivakuuttanut 216 000 suomalaista – vastuu 10,8 miljardia euroa

Vuoden 2020 tapahtumat näkyivät Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan toiminnassa ensin hyvänä alkuna ja useiden vaiheiden jälkeen hyvänä päätöksenä. Kalevan vakuutuksia ostettiin edellisvuoteen verrattuna viidenneksen enemmän verkkokaupan kautta. Kokonaisuudessaan henkiturvien myynti kasvoi ja vuoden 2020 päättyessä Kaleva on vakuuttanut 216 000 suomalaista sairauden tai tapaturman aiheuttaman kuoleman varalta. Yhä edelleen vain joka neljännellä suomalaisella on henkilökohtainen henkivakuutus. 

 

Viime vuosi jää historiaan koronavuotena. Vuosi on nyt takana ja loppujen lopuksi Kaleva selvisi siitä kelvollisesti. Uusien henkivakuutusten myynti kasvoi. Itselleen ja puolisolleen Kalevan yhteistyöliittojen jäsenistä 21 598 hankki uusia henkiturvia sairauden tai tapaturman aiheuttaman kuoleman varalta. Vuoden 2020 päättyessä Kaleva on vakuuttanut 216 000 suomalaista ja yhtiön vastuulla on henkivakuutuksia 10,8 miljardin euron edestä.

– Suurimmat pontimet henkivakuutuksen ottamiseen ovat perinteisesti olleet asunnon osto tai lapsen syntymä. Nyt korona on nostanut oman ja läheisten terveyden yhdeksi suurimmista huolenaiheista. Tämä on voinut monen kohdalla vaikuttaa myös henkiturvan miettimiseen aikaisempaa enemmän, pohtii Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan toimitusjohtaja Timo Laitinen.

Verkkokauppa kasvoi 19 prosenttia

Kaleva perusti Suomen ensimmäisen henkivakuutusverkkokaupan 2000-luvun alussa. Yhä edelleen perinteiset myyntikanavat ovat tärkeässä roolissa henkivakuutusten myynnissä, mutta verkkokauppa kasvaa tälläkin toimialalla. Vuonna 2020 Kalevan henkivakuutusten myynti verkkokaupan kautta kasvoi 19 prosenttia.

– Jo ennen pandemiaa joka viides henkivakuutuksemme hankittiin verkkokaupan kautta. Korona vaikutti digitaalisuuteen kaikilla osa-alueilla, myös henkivakuutusten myynnissä. Ymmärrettävästi verkkopalvelut ovat erityisesti nuoremman sukupolven suosiossa. Huomionarvoista on se, että eläkeikäisistäkin suuri osa hankkii vakuutuksensa, hoitaa pankkiasiansa ja lukee uutisensa säännöllisesti verkon kautta, Laitinen toteaa.

Kotitalouksien velkataakka on kasvussa

Kotitalouksien velkaantuneisuus on kasvanut pitkään. Suomen Pankin mukaan kesäkuun vuoden 2020 lopussa kotitalouksilla oli velkaa keskimäärin 130,5 prosenttia suhteessa vuotuisiin käytettävissä oleviin tuloihin. Vielä 2000-luvun alussa velkaa oli tuloihin nähden alle puolet tämän päivän tasosta.

– Sanotaan, että velka pitää virkeänä. Voi olla tottakin, mutta yllättäviin tilanteisiin olisi suositeltavaa varautua. Tilastokeskuksen uusimman, vuodelta 2019 olevan tilaston mukaan asuntovelallisia ovat useimmin kahden huoltajan lapsiperheet. Näistä asuntovelkaa oli 71 prosentilla. Kaksi vuotta sitten teettämämme kyselytutkimuksen mukaan vain viidennes pystyisi säilyttämään nykyisen elintasonsa, jos puoliso kuolisi. Tästä huolimatta kyselyn vastaajista joka kolmas totesi, että he eivät ole varautuneet puolison kuolemaan taloudellisesti millään lailla, Laitinen kertoo.

Henkivakuutuksien hinnoissa huomattavat erot

Henkivakuutus on valittavissa omaan elämäntilanteeseen parhaiten sopivaksi talouden koon, tulojen ja lainamäärän mukaan. Vakuutusten vertaileminen koetaan kuitenkin usein vaikeaksi, sillä vakuutusyhtiöiden välillä on eroja tuotteiden hinnoissa ja ehdoissa. Vakuutusten kilpailuttaminen ja vertailu vaativat jopa tuntien selvittelytyötä. Lisäksi eri vakuutusyhtiöiden rakentamat keskittämismallit vaikeuttavat hintojen vertailua ja kokonaistaloudellisia vaikutuksia voi olla hankala hahmottaa. Tiedot selviävät Henkivakuutusyhtiö Kalevan tutkimusyhtiö Innolinkillä marraskuussa 2020 teettämästä katsauksesta, jossa valotetaan henkivakuuttamisen perusperiaatteita, vaihtoehtoja ja hintoja. Kaleva ei osallistunut katsauksen sisällön määrittelyyn eikä kartoituksen tekemiseen.

– Kalevassa 100 000 euron korvaussumman kattava henkivakuutus maksaa 30-vuotiaalle noin 82 euroa vuodessa. Ero vertailun kalleimpaan vakuutukseen on 119 euroa. 40-vuotiaalle vastaava vakuutus maksaa noin 113 euroa vuodessa. Tässä ero kalleimpaan on 159 euroa. Hinta on sama naisille ja miehille, sillä vuodesta 2012 asti sukupuolta ei ole enää huomioitu vakuutusriskien hinnoittelussa tai muissa etuuksissa. Vakuutusta ottaessa vaaditaan kuitenkin lyhyt terveydentilailmoitus, jonka ehdot on täytettävä. Meillä Kalevan henkivakuutuksessa se on hyvin suppea ja helppo täyttää eikä lääkärikäyntiä tarvita, Laitinen kertoo.

Vakuutusten päättymisiän osalta yhtiöiden välillä on suuria eroja 70-vuotiaasta 90-vuotiaaksi. Henkivakuutusten vakuutusmaksut nousevat korkeassa iässä usein niin paljon, että on syytä harkita vakuuttamisen kannattavuutta enää kovin vanhana, etenkin jos lainat on maksettu eikä suoria elätettäviä ole. Vakuutusyhtiö Kalevassa henkivakuutus on voimassa siihen saakka, kun vakuutettu täyttää 70 vuotta.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan vuosikertomus 2020

 

Lisätietoja:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Timo Laitinen, toimitusjohtaja
puh. 050 4244 104

timo.laitinen@kalevavakuutus.fi

 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Minna Mikkanen, johtaja
puh. 050 5364 688

minna.mikkanen@kalevavakuutus.fi

 

 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva on perustettu vuonna 1874. Kaleva on Suomen vanhin ja yksi vakavaraisimmista henkivakuutusyhtiöistä. Keskinäisen yhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat. Vakuutuksenottajia on noin 220 000. Takuupääoman suuruus on 8,4 miljoonaa euroa ja sen omistavat puoliksi Sampo Oyj tytäryhtiöineen ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma tytäryhtiöineen. Yhtiö toimii läheisessä yhteistyössä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön ja If Vahinkovakuutusyhtiön sekä muiden Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Keskinäisenä yhtiönä Kaleva ei kuulu Sampo-konserniin. Kaleva on erikoistunut myymään henki- ja tapaturmavakuutuksia yhteistyösopimuksen kanssaan tehneiden ammatti- ja toimihenkilöjärjestöjen jäsenille.