Taloudellinen hyvinvointi päämäärämme

Jo vuonna 1909 Kalevan maljaan kaiverrettu ”Ruumiillinen ja taloudellinen hyvinvointi päämäärämme” toimii ohjenuoranamme edelleen.

Lue vuosikertomus 2019

Kalevan vuosi 2019

Vuonna 2019 yhtiön vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla ja on noin 3,6-kertainen suh­teessa vaadittuun tasoon.

Kalevalla on vahva asema suomalaisten henkivakuuttajana. Yhteistyöjärjestöjemme jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen räätälöidyn Primus-henkivakuutuksen myynti kasvoi. Uusia turvia myytiin 13 772 kappaletta. Kokonaisuudessaan summa, jolla Kaleva turvasi vuoden 2019 lopussa suomalaisten henkiä oli 10 miljardia euroa.

Sijoitustoiminnan tuotto oli 10,1 %. Yhtiön osakesijoitukset tuottivat hyvin. Markkinakehityksen lisäksi tuottoa kasvattivat yksittäisten Kalevan omistamien osakkeiden lunastukset pois pörssistä. Myös korkosijoitukset tuottivat hyvin. Merkittävä syy oli korkotason lasku aiempia vuosia alhaisemmaksi. Tästä syystä odotus korkosijoitusten tuleville tuotoil­le on maltillinen. Kaleva varautui erittäin alhai­sen korkotason jatkumiseen kasvattamalla vas­tuuvelkaansa sisältyvää ns. korkotäydennystä.

Kuoleman ja tapaturmariskien kattamiseksi maksetut vakuutusmaksut ylittivät maksetut korvaukset. Riskiliikkeen tulos oli 9,5 miljoo­naa euroa.

Toiminnan kulujen kattamiseksi kerätyt mak­sut ylittivät kulut 4,3 miljoonalla eurolla, ja kulut olivat 2,8 % edellisvuotta alhaisemmat.

Vakuutussäästöjen määrä vuoden 2019 lopussa oli 421 miljoonaa euroa. Kalevan lisäetuperiaatteiden mukaisen säästövakuutuksiin liittyvän terminaalibonuksen vastuun määrä oli 451 mil­joonaa euroa.

Vuodenvaihteen jälkeen on Kalevan toimintaympäristössä tapahtunut paljon. Koronaviruksen aiheuttamaa epidemiaa sekä sen vaikutusta talouteen ja sijoitusmarkkinaan seurataan Kalevassa aktiivisesti ja tilanteen vaatiessa on toteutettu tarpeellisia toimenpiteitä. Kaleva on vakavarainen henkivakuutusyhtiö eivätkä epidemian ja sijoitusmarkkinan muutokset ole merkittävästi vakavaraisuusasemaa muuttaneet. Sijoitussalkun riskitasoa on hieman alennettu ja kohtuullinen käteisvarojen määrä antaa mahdollisuuden maltillisiin ostoihin. Asiakkaiden ostokäyttäytymisessä ja korvausmenossa ei alkuvuonna ole ollut merkittäviä muutoksia. Myynnissä olevien tuotteiden osalta ei ole ollut tarpeen tehdä rajoituksia. Kalevan varautumissuunnitelmissa on etukäteen valmistauduttu erityyppisiin riskitilanteisiin. Niiden mukaisesti henkilökunta työskentelee etänä, mutta asiakaspalvelun toimivuus normaalisti sekä puhelimitse että verkkopalvelun kautta on varmistettu.Vuosikertomukset