Taloudellinen hyvinvointi päämäärämme

Lue vuosikertomus 2023

Kalevan vuosi 2023

Kalevan taloudellinen asema säilyi vahvana myös vuonna 2023. Vuoden lopussa yhtiön vakavaraisuus oli 490 %, mikä on noin viisinkertainen suhteessa vaadittuun tasoon.

Asemamme henkivakuuttajana on merkittävä, sillä turvaamme noin 221 000 suomalaista 13,4 miljardin euron turvasummalla kuoleman varalta otetuilla henkivakuutuksilla. Yhteistyöliittojemme jäsenet hyödynsivät jäsenetuaan edellisvuotta aktiivisemmin: Uusia vakuutuksia perheen huoltajien kuoleman varalta myytiin 7,6 % enemmän.

Myytyjen henkivakuutusten keskimääräinen turva nousi 123 000 euroon. Verkon kautta ostettujen henkivakuutusten osuus oli 35 prosenttia. Toisaalta kotitalouksien tiukentunut taloudellinen tilanne ja säästämistarve käänsivät vakuutusten päättyvyyden nousuun.

Kalevalla on noin 40 000 vakuutuksen suljettu kanta, jonka vanhin voimassa oleva vakuutus on myyty vuonna 1951. Pisimpään voimassa olevat vakuutukset päättyvät vuonna 2087. 

Vuonna 2023 maksoimme korvauksia yhteensä reilut 100 miljoonaa euroa. Liikekustannussuhde oli noin 73 %.

Riskiliikkeen tulos oli normaalia tasoa. Toteutuneen korvausmenon suhde perittyyn riskimaksutuloon oli noin 78 %.

Asiakkaiden vakuutussäästöjen määrä oli noin 312 miljoonaa euroa. Näille maksamme 4,5 prosentin laskuperustekorkoa. Kalevan lisäetuperiaatteiden mukaisen, säästövakuutuksiin liittyvän terminaalibonuksen vastuun määrä oli 679 miljoonaa euroa.  

Kalevan sijoitukset käyvin arvoin olivat 1 379 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan tuotto oli 6,7 %.

Vahva taloudellinen tilanteemme sekä kykymme reagoida osin epävarmalta näyttävään tulevaisuuteen ja ympäristössä tapahtuviin muutoksiin takaa toimintavarmuutemme sekä asiakkaidemme taloudellisen turvallisuuden myös tulevaisuudessa.

Kaleva on ollut suomalaisten taloudellisena turvana jo vuodesta 1874. Vietämme 150-vuotisjuhlavuottamme luottavaisin mielin tulevaisuuteen katsoen. 

Helsingissä 3.4.2024

Vuosi 2023 lukuina

Vuosikertomukset