« Kaikki ajankohtaiset

7.4.2021

Kalevan vuosi 2020

Vuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen myös Kalevalle. Keskityimme riskienhallintaan, aktiiviseen viestintään ja yhteistyöhön kumppaneiden kanssa.  Poikkeuksellisen vuoden tulokset olivat loppujen lopuksi hyvät.

Kalevan vakavaraisuus säilyi vahvana ja on noin 3,7-kertainen suh­teessa vaadittuun tasoon.

Kalevalla on vahva asema suomalaisten henkivakuuttajana. Vuoden aikana turvasimme 21 598 yhteistyöliittojemme jäsentä ja/tai puolisoa jäsenetuhintaisella henkivakuutuksella. Nettimyynti kasvoi peräti 19 % edellisvuoteen verrattuna ja sen odotetaan kehittyvän suotuisasti myös alkaneena vuonna.  Vuoden päättyessä Kaleva turvasi suomalaisten henkiä 10,8 miljardilla eurolla.

Toiminnan kulujen kattamiseksi kerätyt maksut ylittivät kulut. Liikekustannussuhde vuonna 2020 oli 72 %.

Riskiliikkeen tulos oli hyvä. Toteutuneen korvausmenon suhde perittyyn riskimaksutuloon oli noin 77 %.

Vuoden päättyessä asiakkaiden vakuutussäästöjen määrä oli 409 miljoonaa euroa. Kalevan lisäetuperiaatteiden mukaisen, säästövakuutuksiin liittyvän terminaalibonuksen vastuun määrä oli 480 mil­joonaa euroa.

Sijoitustoiminnan tuotto oli 4,5 %. Sijoituksista 62 % oli korkosijoituksia, lainoja ja talletuksia, 29 % osakkeita sekä 9 % kiinteistö-, pääomarahasto- sekä vaihtoehtoisia sijoituksia.

Vuodenvaihteen jälkeen Kalevan toimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Koronaviruksen aiheuttamaa pandemiaa sekä sen vaikutusta talouteen ja sijoitusmarkkinaan seurataan aktiivisesti ja tilanteen niin vaatiessa toteutetaan tarpeellisia toimenpiteitä.

Helsingissä 7.4.2021

Tutustu vuosikertomukseen ja katsaukseen tarkemmin täältä.