« Kaikki ajankohtaiset

6.4.2022

Kaleva tukee suomalaisten taloudellista toimeentuloa. Viime vuonna toteutimme useita toimenpiteitä, jotta pystymme hoitamaan tehtävämme jatkossakin. Toimintamme on pitkäjänteistä ja tulevaisuuteen liittyvien riskien hallinnan merkitys on suuri. Päivittäisessä tekemisessä aktiivinen viestintä ja yhteistyö kumppaneiden kanssa korostuu. Digitaalisten kanavien rooli kasvaa tässä työssä yhä isommaksi.

Kalevalla on vahva asema suomalaisten henkivakuuttajana. Turvaamme henkivakuutuksella jo lähes 220 000 suomalaista kuoleman varalta. Vuoden 2021 päättyessä turvasimme suomalaisten henkiä 11,4 miljardilla eurolla. Asiakkaidemme ostamien henkivakuutusten keskiturvasumma kasvoi entisestään 110 500 euroon. Verkon kautta ostettujen henkivakuutusten osuus nousi 35 prosenttiin.

Kalevan vakavaraisuus vahvistui ja on noin 4,3-kertainen suh­teessa vaadittuun tasoon.

Vuonna 2021 maksoimme korvauksia yhteensä 64 miljoonaa euroa. Liikekustannussuhde oli 71 %.

Riskiliikkeen tulos oli hyvä. Toteutuneen korvausmenon suhde perittyyn riskimaksutuloon oli poikkeuksellisen hyvä, noin 57 %.

Vuoden päättyessä asiakkaiden vakuutussäästöjen määrä oli 411 miljoonaa euroa. Kalevan lisäetuperiaatteiden mukaisen, säästövakuutuksiin liittyvän terminaalibonuksen vastuun määrä oli 886 mil­joonaa euroa ja se kasvoi edellisvuodesta tammikuussa 2022 toteutetun terminaalibonusjärjestelmän päivityksen vuoksi.

Sijoitustoiminnan tuotto oli 9,0 %.

Samalla kun koronaviruksen aiheuttama pandemia jatkuu edelleen, alkanut vuosi 2022 on lisännyt yhteiskunnallista epävarmuutta ja suomalaisten turvattomuuden tunnetta Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Näiden vaikutuksia talouteen ja sijoitusmarkkinaan seuraamme aktiivisesti ja tilanteen niin vaatiessa toteutamme tarpeellisia toimenpiteitä. Kaleva on lähes 150-vuotisen historiansa aikana selvinnyt lukuisista ravisteluista ja muutoksista. Vahva taloudellinen asemamme antaa turvan myös tulevaisuuteen.

Helsingissä 5.4.2022

 

Tästä voit tutustua vuosikertomukseen ja vuosikatsaukseen.