« Kaikki ajankohtaiset

4.4.2023

Kalevan taloudellinen asema säilyi vahvana. Vuoden 2022 lopussa yhtiön vakavaraisuus oli arviolta 582 %, mikä on 5,8-kertainen suhteessa vaadittuun tasoon. Vakaan taloudellisen asemamme turvin varmistamme toimintakykymme ja asiakkaidemme taloudellisen turvan myös tulevaisuudessa.  

Asemamme henkivakuuttajana on merkittävä. Turvaamme noin 220 000 suomalaista 12,1 miljardin euron turvasummalla kuoleman varalta otetuilla henkivakuutuksilla.

Yhteistyöliittojemme jäsenten vuonna 2022 ostamien henkivakuutusten keskimääräinen turva nousi 118 500 euroon. Verkon kautta ostettujen henkivakuutusten osuus oli 32 prosenttia.

Kalevalla on noin 43 000 vakuutuksen suljettu kanta, jonka viimeisimmät vakuutukset on myyty vuonna 1997 ja vanhin voimassa oleva vuonna 1947. Näistä vakuutuksista noin 9 000 sisältää säästöjä, joille maksamme 4,5 prosentin laskuperustekoron. Vuoden 2022 alusta toimme Optimi-kannan laskuperustekorollisille vakuutuksille tarjolle vaihtoehdon, jossa säästöjen tuottomuoto voidaan muuttaa sijoitussidonnaiseksi.     

Vuonna 2022 maksoimme korvauksia yhteensä noin 178 miljoonaa euroa. Liikekustannussuhde oli 73 %.

Riskiliikkeen tulos oli normaalia tasoa. Toteutuneen korvausmenon suhde perittyyn riskimaksutuloon oli 77 %.

Asiakkaiden vakuutussäästöjen määrä oli 328 miljoonaa euroa. Kalevan lisäetuperiaatteiden mukaisen, säästövakuutuksiin liittyvän terminaalibonuksen vastuun määrä oli 614 mil­joonaa euroa.  

Kalevan sijoitukset käyvin arvoin oli 1 361 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan tuotto oli -5,4 %.

Vuoden 2023 alkua on värittänyt epävarma geopoliittinen tilanne sekä kiihtynyt hinta- ja korkotason nousu. Seuraamme aktiivisesti tilanteen vaikutuksia talouteen ja sijoitusmarkkinaan.

Ensi vuonna Kalevalla on juhlavuosi, sillä vuonna 1874 perustettu yhtiömme täyttää 150 vuotta. Näihin vuosiin mahtuu niin hyviä kuin haastavampiakin aikoja – ja molempiin varaudumme myös tulevaisuudessa hallitsemalla riskejä sekä huolehtimalla taloudestamme.

Helsingissä 3.4.2023

 

Lue vuosikertomus ja -katsaus kokonaisuudessaan täältä.