Milloin testamentti on pätevä?

Mitä tarvitaan, jotta testamentti on pätevä, ja perinnönjako tapahtuu tahtoni mukaan? Entä voiko testamentin tehdä suullisesti? Lue alta vastaukset.

Mitä tarvitaan, että testamentti on lainvoimainen?

Testamentin on noudatettava tiettyjä muotovaatimuksia, jotta se on pätevä eli lainvoimainen.

1. Kirjoita testamentti koneella tai riittävän selkeällä käsialalla

Testamentin tekstin on oltava selkeästi luettavaa, jotta väärintulkinnoilta vältytään.

2. Varmista, että testamentin sisältö on lainmukainen

Testamentteja on erilaisia, ja perintöihin liittyvä lainsäädäntö monimutkainen. Kannattaa konsultoida perheoikeuden asiantuntijaa, jotta testamentti on muotoiltu selkeästi ja sitovasti, ja että se noudattaa lakia. Esimerkiksi rintaperillisiä on vaikeaa jättää täysin perinnöttömiksi, jos rintaperilliset sitä vastustavat.

3. Testamentti tarvitsee kaksi esteetöntä todistajaa

Testamentti tarvitsee todistajat. Testamentin voi kirjoittaa muuten valmiiksi, mutta testamentin tekijän on allekirjoitettava se kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin, todistajien on todistettava testamentti omilla allekirjoituksillaan.

Todistajien on oltava esteettömiä, joten he eivät esimerkiksi voi olla testamentin tekijän sukulaisia. Heidän tulee tietää, että he ovat todistamassa testamenttia, mutta testamentin tekijä saa itse päättää, haluaako hän kertoa todistajilleen testamenttinsa sisällöstä.

Mitä tietoja testamentin todistajista tarvitaan?

Allekirjoitusten lisäksi todistajista on kirjattava testamenttiin myös heidän ammattinsa ja asuinpaikkansa, sekä todistuksen päiväys ja paikka. Jos näitä tietoja kirjoitetaan testamenttiin käsin, kannattaa pitää huolta, että käsiala on tarpeeksi selkeää. Se vähentää mahdollisuutta virhetulkintoihin.

Jos testamentin muotoseikoista ei pidä huolta, testamentti saatetaan julistaa pätemättömäksi. Tällöin tahtosi ei tapahdukaan.

Onko itse tehty testamentti pätevä?

Itse tehty testamentti on pätevä, kunhan muotoseikoista on huolehdittu.

Onko suullinen testamentti pätevä?

Testamentin voi tehdä suullisesti hätätilatestamenttina kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa. Tämä on mahdollista vain, jos jokin pakottava este estää kirjallisen testamentin teon. Hätätilatestamentti raukeaa 3 kuukauden kuluessa pakottavan esteen päättymisestä, jos testamentin tekijä on yhä elossa.

Onko testamentti pätevä ilman todistajia?

Hätätilatestamentin voi myös kirjoittaa ja allekirjoittaa itsekseen pakottavassa tilanteessa, jossa todistajia ei ole mahdollista saada. Tämäkin testamentti raukeaa 3 kuukauden kuluessa pakottavan esteen päättymisestä, jos testamentin tekijä on yhä elossa. Nykymaailmassa ovat hyvin harvassa tilanteet, joissa todistajia ei olisi mahdollista saada.


Näin teet testamentin tai peruutat sen