Näin teet testamentin – tai peruutat sen

Julkaistu 17.6.2022

Lakimies Seppo Mikkola listaa viisi asiaa, jotka sinun on hyvä tietää, kun ryhdyt testamentin tekoon.

1. Mieti omat tavoitteesi

Testamentin teossa tärkein ohjenuora on se, mitä haluat saada testamentilla aikaan. Muista, että sinun testamenttisi sisällöstä määräät vain sinä. Siksi testamentin teossa ei kannata lähteä liikkeelle valmiista malleista vaan siitä, mitkä ovat omat tavoitteesi.

2. Pidä huolta muotoseikoista

Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin, todistajien on todistettava testamentti omilla allekirjoituksillaan. Todistajien on oltava esteettömiä, joten he eivät voi olla testamentin tekijän sukulaisia. Heidän tulee tietää, että he ovat todistamassa testamenttia, mutta testamentin tekijä saa itse päättää, haluaako hän kertoa todistajilleen testamenttinsa sisällöstä.

3. Kirjoita käsin tai koneella

Testamentin teksti voidaan kirjoittaa käsin tai koneella. Asiakirjaan kannattaa merkitä päiväys, vaikka sen puuttuminen ei olekaan muotovirhe. Testamentin päiväys voi esimerkiksi osoittaa, että testamentti on laadittu ennen sairastumista.

4. Voit myös peruuttaa testamentin

Testamentin voi vapaasti peruuttaa. Voit joko tehdä uuden testamentin, jossa ilmoitat, että peruutat kaikki aiemmat perintömääräyksesi, tai sitten voit vain hävittää testamentin.

5. Mieti, teetkö testamentin itse vai käytätkö asiantuntijaa

Testamentin suunnittelussa ja sisällössä on otettava huomioon monia asioita: puolison avio-oikeus tai tehty avioehto, rintaperillisten lakiosasäännökset, verotus ja aikaisempien sukupolvien testamenttimääräykset. Usein kyse on sen verran monimutkaisista kokonaisuuksista, että testamentin sisällön suunnittelussa kannattaa vähintäänkin konsultoida lakimiestä.