« Kaikki ajankohtaiset

11.6.2024

Uusi Kalevan kannustin -stipendiohjelma edistää alle 18-vuotiaiden liikuntaa ja hyvinvointia

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva on perustanut lasten ja nuorten liikuntaa tukevan stipendiohjelman 150-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi. Ensimmäisenä vuonna jaettavana on enintään 100 000 euroa. Kalevan kannustin -stipendiohjelma edistää lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa ja hyvinvointia.

Taustalla stipendiohjelman perustamisessa on huoli lasten hyvinvoinnista. Kaleva teetätti toukokuussa 2024 kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin lapsiperheiden henkistä, fyysistä ja taloudellista hyvinvointia. Alaikäisten lasten vanhemmista lähes 60 prosenttia koki oman taloudellisen hyvinvointinsa vaatimattomaksi tai surkeaksi, ja lapsista 30 prosenttia koki perheensä rahatilanteen vaatimattomaksi tai surkeaksi. Vanhemmista yli 40 prosenttia uskoo, että vanhemman taloudellisella hyvinvoinnilla on vaikutus perheen lapsiin.

Lähes joka kolmannen vanhemman mielestä taloudellinen tuki lisäisi lapsen liikunnan harrastamista. Kyselytutkimukseen osallistui yhteensä 1020 lapsiperheen vanhempaa ja heidän lapsistaan kyselyyn osallistui 563.

Kyselytutkimuksen lasten vastausten perusteella liikuntaharrastuksella on yhteys henkiseen hyvinvointiin. Lapsista, jotka harrastavat liikuntaa päivittäin, 95 prosenttia kertoo mielialansa olevan huippuluokkaa tai varsin oivallinen.

Kalevan kannustin -stipendiä voi hakea lajista riippumatta

Kalevan kannustin -stipendiä voivat hakea lajista riippumatta urheiluseurat, yhdistykset, joukkueet tai muut vastaavat toimijat, jotka ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. Tänä vuonna stipendejä jaetaan yhteensä enintään 100 000 eurolla. Yhden stipendin enimmäismäärä on 10 000 euroa. Hakuaika on 11.6.–30.9.2024.

Lähes 60 prosenttia alaikäisten lasten vanhemmista arvioi, että oman kuoleman aiheuttama taloudellinen menetys rajoittaisi lasten mahdollisuuksia jatkaa harrastuksiaan. Vuosittain Suomessa kuolee ennenaikaisesti lähes 8 000 työikäistä, suurin osa sairauksiin.

"Oman tai puolison henkivakuutuksella on taloudellista turvallisuutta vahvistava vaikutus. Näin kokee jopa 60 prosenttia alaikäisten lasten vanhemmista. Henkivakuutus varmistaa perheen taloudellisen hyvinvoinnin silloin, jos toinen vanhemmista menehtyy sairauden tai tapaturman seurauksena", Henkivakuutusyhtiö Kalevan johtaja Minna Mikkanen kertoo.

Joka kymmenes lapsi kokee fyysisen ja henkisen hyvinvointinsa heikoksi

Mitä aktiivisemmin lapset harrastavat liikuntaa, sitä parempana he kokevat fyysisen ja henkisen hyvinvointinsa. Vaikka suurin osa lapsista kokee hyvinvointinsa olevan hyvällä tasolla, joka kymmenes lapsi kokee hyvinvointinsa olevan vaatimattomalla tai surkealla tasolla.

"Monessa perheessä lasten harrastamisen jarruna ovat korkeat kustannukset. Entistä ahtaammalla ollaan, kun tähän lisätään inflaatiovaikutukset, energian hinta ja laajamittaiset tukien leikkaukset. Vanhemmista lähes joka kolmas uskoo, että lasten harrastuksiin osoitettu taloudellisen tuki lisäisi todennäköisyyttä, että lapsi aloittaisi tai lisäisi liikuntaharrastusta", Mikkanen kertoo.

Kyselytutkimuksen lasten vastausten perusteella liikuntaharrastuksella on yhteys henkiseen hyvinvointiin. Lapsista, jotka harrastavat liikuntaa päivittäin, 95 prosenttia kertoo mielialansa olevan huippuluokkaa tai varsin oivallinen. Myös vähäinen liikunta heijastuu mielialaan. Joka neljäs harvoin tai ei lainkaan liikuntaa harrastava lapsi kokee mielialansa olevan vaatimattoman tai surkean.

Kaverisuhteet nousivat ykköseksi, kun lapsilta kysyttiin, mikä liikunnan harrastamisessa on kivointa. Yli puolet lapsista kertoo kavereiden näkemisen olevan kivointa. Uusien kavereiden saamisen mainitsi joka neljäs. Myös taitojen kehittyminen, yhdessä pelaaminen ja liikkuminen sekä liikunnan tuottama hyvä olo nousivat esiin lasten vastauksissa.

Vuoden 2024 stipendihakemukset tulee jättää syyskuun loppuun mennessä

"Meidän mielestämme yksityisen sektorin pitää kantaa osavastuunsa tulevien sukupolvien paremmasta tulevaisuudesta. Nyt kun Kaleva täyttää 150 vuotta, perustimme uuden Kalevan kannustin -stipendiohjelman, jolla tuemme alle 18-vuotiaiden lasten liikkumisen ja urheilun kautta saavutettavaa hyvinvointia", Kalevan toimitusjohtaja Timo Vuokila kertoo.

Kalevan kannustin -stipendien valinnoissa suositaan ensisijaisesti tahoja, jotka käyttävät stipendivarat nuorempien lasten liikuntaa tukeviin toimenpiteisiin sekä tahoja, joilla on pienehköt resurssit. Stipendeillä ei ole tarkoitus tukea huippu-urheilua ja tuki kohdistetaan voittoa tavoittelemattomille toimijoille.
Vuoden 2024 stipendihakemukset tulee jättää syyskuun loppuun mennessä.

Vuosittain jaettavien Kalevan kannustin -stipendien euromäärä on yhteensä enintään Kalevan edellisen kalenterivuoden sijoitustoiminnan laskennallinen tuotto 1,5 miljoonalle eurolle. Kalevan hallitus päättää kalenterivuosittain toukokuun loppuun mennessä kyseisenä kalenterivuonna jaettavien stipendien euromäärän. Vuonna 2024 stipendejä jaetaan kokonaisuudessaan enintään 100 000 eurolla. Yhden stipendin enimmäissuuruus on 10 000 euroa.

Kaleva myöntää stipendejä konkreettisiin hakemuksessa kuvattuihin tekoihin lasten ja nuorten liikunnan tukemiseksi. Hakemukset käsittelee toimikunta, johon kuuluvat Suomen urheilumuseosäätiö sr:n johtaja Jukka-Pekka Vuori, Kalevan toimitusjohtaja Timo Vuokila, yrittäjä ja maastohiihdon olympiamitalisti Virpi Sarasvuo, nuorisovalmentaja Virpi Utriainen sekä Aalto-yliopiston työelämäprofessori ja entinen kymmenottelija Sami Itani.

Lisätietoja stipendiohjelmasta

Lisätietoa Kalevan 150-vuotisjuhlavuodesta

Vanhempien ja lasten hyvinvoinnin kokemusta ja lasten harrastamista koskevat tiedot ovat Henkivakuutusyhtiö Kalevan toukokuussa 2024 teettämästä kyselytutkimuksesta. Kyselytutkimukseen osallistui yhteensä 1020 lapsiperheen vanhempaa. Heidän lapsistaan kyselyyn osallistui 563 iältään 7–17-vuotiasta lasta. Kyselytutkimuksen toteutti YouGov.
 
Lisätietoja
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva
Minna Mikkanen, johtaja
puh. 050 536 4688
minna.mikkanen@kalevavakuutus.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva on perustettu vuonna 1874. Kaleva on Suomen vanhin ja yksi vakavaraisimmista henkivakuutusyhtiöistä. Keskinäisen yhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat. Vakuutuksenottajia on noin 200 000. Yhtiö toimii läheisessä yhteistyössä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön ja If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliikkeen kanssa. Kaleva myy henki- ja tapaturmavakuutuksia yhteistyösopimuksen kanssaan tehneiden ammatti- ja toimihenkilöjärjestöjen jäsenille. www.kalevavakuutus.fi