Päivitämme Kalevan säästövakuutusten terminaalibonusjärjestelmää 

Näillä sivuilla kerromme tammikuussa 2022 toteutettavasta päivityksestä. Päivitämme sivuja säännöllisesti.

Kalevan säästövakuutuksille on käytössä lisäetujärjestelmä, jonka tavoitteena on jakaa säästövakuutuksille niiden tuottamaa ylijäämää mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Tämä terminaalibonusjärjestelmäksi kutsuttu malli on ollut käytössä vuodesta 2003. 

Vakuutussäästöjä on Kalevan perinteisissä vakuutuksissa ja osassa Optimi-vakuutuksia. Maksamme vakuutuksissa oleville säästöille vuosittain 4,5 prosentin laskuperustekoron. Lisäksi vakuutuksen päättyessä maksamme terminaalibonuksen, joka on kunkin vakuutuksen osuus Kalevaan sijoitustoiminnasta kertyneestä ylijäämästä. Vakuutukset päättyvät eräpäivänä, kuolemantapauksessa tai takaisinostettaessa.

Nykyinen terminaalibonusjärjestelmä on toiminut hyvin. Se on tuottanut vakuutuksenottajille merkittävää taloudellista arvoa, maksetun laskuperustekoron lisäksi. Vuosina 2003–2020 on maksettu yhteensä 655 miljoonaa euroa terminaalibonuksia. Vuoden 2020 tilinpäätöksen terminaalibonusvastuu oli noin 480 miljoonaa euroa.

Toivottavasti olet ollut tyytyväinen vakuutussäästöjesi ja terminaalibonuksen kehittymiseen. Tavoitteemme on jatkossakin palvella sinua odotuksiasi vastaavasti.

Toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut terminaalibonusjärjestelmän käyttöönoton jälkeen:

 • Markkinan korkotaso on huomattavasti alhaisempi kuin terminaalibonusjärjestelmää käyttöönotettaessa. 
 • Vakavaraisuussääntely on muuttunut. Nykyinen Solvenssi II -vakavaraisuussääntely asettaa säästövakuutustoiminnalle monikertaisen pääomavaatimuksen verrattuna vuoteen 2003, jolloin terminaalibonusjärjestelmä otettiin käyttöön.
 • Asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet.

 

Näiden muutosten vuoksi päivitämme terminaalibonusjärjestelmää tammikuussa 2022. Päivityksen jälkeen jaamme säästövakuutuksille aikaisempaa suuremman osuuden Kalevaan kertyneestä ylijäämästä.

Terminaalibonuksen päivityksellä varmistamme, että ylijäämää jaetaan tasapuolisesti, oikeudenmukaisesti ja aiempaa etupainotteisemmin niitä kerryttäneille vakuutuksille. Lisäksi varmistamme 4,5 % laskuperustekoron maksamisen viimeisenkin vakuutuksen päättymiseen asti.

Hyvä tietää terminaalibonuspäivityksestä:

 • Uusi terminaalibonusjärjestelmä otetaan käyttöön tammikuun 2022 aikana. Tammikuussa 2022 erääntyvien säästövakuutusten terminaalibonukset lasketaan vielä ennen päivitystä voimassa olleen mallin mukaisesti.

 • Päivitys ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä.

 • Päivityksen myötä terminaalibonuksina jaetaan vakuutuksille aiempaa suurempi osuus yhtiöön kertyneestä ylijäämästä.

 • Päivitetyt terminaalibonukset näkyvät verkkopalvelussa päivityksen jälkeen.

 • Jatkossa terminaalibonuksen määrä lasketaan kuukausittain.

 • Terminaalibonuksen määrä voi jatkossakin nousta tai laskea.

 • Päivitys ei vaikuta vakuutussäästöjen määrään eikä niille maksettavaan 4,5 prosentin laskuperustekorkoon.

 • Terminaalibonusjärjestelmän päivitys mahdollistaa uusia sijoitusvaihtoehtoja Optimi-asiakkaille.

 

Tietoa terminaalibonuksesta ja sen päivityksestä

 

Jäikö sinulla vielä kysyttävää?

Terminaalibonusjärjestelmän päivitys ei vaadi sinulta toimenpiteitä, mutta jos haluat keskustella asiasta, soita asiakaspalveluumme:

Puh. 0200 31100 (ma - pe klo. 917)

Tai jätä yhteydenottopyyntö alla olevasta linkistä, niin asiakaspalvelumme on sinuun yhteydessä. Kalevan asiakaspalvelun hoitaa Mandatum. Kun jätät yhteydenottopyynnön, siirryt Mandatumin verkkosivuille.

 

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Optimi-asiakkaiden sijoitussidonnainen vaihtoehto

Sijoitussidonnainen vaihtoehto

Tutustu Optimi-asiakkaan sijoitussidonnaiseen vaihtoehtoon.

Lue lisää