7 vinkkiä, joiden avulla onnistut perintösuunnittelussa

Perintösuunnitelman teko kannattaa aloittaa omien arvojen ja elämäntilanteen pohdinnasta. Lakimies Seppo Mikkola kertoo, mitä sinun on hyvä ottaa huomioon, kun ryhdyt tekemään testamenttia.

1. Aloita suunnittelu ajoissa

”Miksi et aloittaisi perintösuunnittelua hyvissä ajoin? Vaikka lainsäädäntö pitää huolen siitä, että perintö ei jää jakamatta, ilman testamenttia oma tahtosi voi jäädä toteutumatta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että oman tahdon toteutuminen voi vaatia testamentin lisäksi muitakin määräyksiä tai sopimuksia. Kuka päättää henkivakuutuksen edunsaajasta? Kuka päättää omaa tai lasten liittoa koskevasta avioehdosta? Määräykset voivat koskea esimerkiksi ennakkoperintöjä.”

2. Mieti elämäntilannettasi ja sitä, mihin pyrit

”Kun pohdit testamenttia, aloita miettimällä esimerkiksi näitä kysymyksiä: Olenko perinnön jättäessäni sinkku vai elänkö avo- tai avioliitossa? Onko lapsia? Jos minulla on uusperhe, haluanko edellisen ja nykyisen avioliittoni lasten olevan yhdenvertaisia keskenään? Entä miten suhtaudun uuden puolisoni edellisen liiton lapsiin? Haluanko suosia jotakuta lakimääräistä perillistä tai ulkopuolista?

Jokaisen meistä on tärkeää miettiä omaa perintösuunnitelmaa. Vasta sen jälkeen voit päättää, millaisen testamentin tarvitset. Ota myös huomioon, että elämäntilanteesi tai lainsäädäntö saattaa muuttua elämän varrella. Oma elämäntilanne kannattaa kartoittaa säännöllisin väliajoin.”

3. Tunnista verotuksen sudenkuopat

”Olisi hyvä, jos veronäkökulma ei ohjaisi liikaa päätöksentekoa. Tärkeintä olisi miettiä, miten koko perheen etu toteutuu parhaiten. Verotuksen ennakointi voi olla yksi haasteellisimmista osista perintösuunnittelussa. Esimerkiksi aviopuolisot tekevät usein keskinäisiä hallintaoikeustestamentteja, jolloin leski saa elinikäisen hallintaoikeuden kuolleen puolison omaisuuteen. Näin halutaan turvata jälkeen jäävän puolison toimeentulo ja pienentää lasten perintöveroa.

Aikuisten lasten kannalta elinikäinen hallintaoikeus voi kuitenkin osoittautua ongelmalliseksi. Ajatellaan vaikka tilannetta, jossa vuosia sairaalassa viettävä leski edelleen hallinnoi omaisuutta mutta ei enää kykene päättämään siitä. Jos leski luopuisi hallintaoikeudesta, lapset saattaisivat saada maksettavakseen aiempaa säästöä suuremmat lahjaverot. Tällöin ratkaisu voisi jo alun perin olla määräaikainen hallintaoikeus.

Muista myös, että voit vaikuttaa perintöveron määrään jakamalla perinnön usealle edunsaajalle niin pieniin osuuksiin, ettei niistä mene perintöveroa. Alle 20 000 euron perinnöt ovat saajilleen verovapaita.”

”Testamentin suunnitteluvaiheessa pätevät samat asiat kuin elämässäkin: omat arvot lopulta määrittävät vaihtoehdot.”

4. Ennakoi perintöverot

”Perintösuunnittelussa kannattaa myös ottaa huomioon, miten läheiset pystyvät maksamaan perintöverot perimästään omaisuudesta. Kiinteää omaisuutta kuten asuntoa tai venettä voi olla markkinatilanteen takia vaikea myydä, tai sitten kesämökistä ei tunnesyistä haluta luopua.

Henkivakuutuksesta saa kuolemantapauksessa korvausta, joka on parissa viikossa edunsaajan tilillä, jolloin sen voi käyttää, vaikka perintöverojen maksuun. Kun vakuutukseen on tehty edunsaajamääräys, korvaus ei mene kuolinpesään eivätkä varat siten altistu mahdollisille riidoille, joita pesänselvitykseen voi liittyä.”

5. Varaudu yllättäviin menetyksiin

”Jos aikuinen lapsesi kuolee ilman omia lapsia, perijäksi voi tulla lapsen puoliso. Usein luullaan, että lapsen avioehtosopimus estää omaisuuden ”valumisen” suvun ulkopuolelle, mutta avioehto ei todellisuudessa katkaise miniän tai vävyn perintöoikeutta lapsesi jälkeen. Myös se voi olla yllätys, että jos edellisessä avioliitossasi syntynyt lapsesi kuolee ilman omia lapsia, omaa puolisoa tai testamenttia, lapsen sinulta perimä omaisuus menee ex-puolisollesi. Näihin tapauksiin voit varautua testamentilla.”

6. Ohjaa oikein nuorta perijää

”Omaisuutta voi olla järkevää testamentata suoraan lapsenlapselle, sillä hyppäämällä sukupolven yli säästät perintöveroissa. Harva perinnönantaja kuitenkaan toivoo, että 18-vuotias nuori ryntää autokauppaan heti, kun on tullut täysi-ikäiseksi. Voit estää tuhlaamisen testamentin ehdolla, jonka mukaan lapsenlapsi voi realisoida omaisuuden vasta esimerkiksi täyttäessään 25 vuotta.”

7. Täydellistä viisastenkiveä ei ole

”Jokaisessa perheoikeudellisessa sopimuksessa on hyviä ja huonoja puolia. Sinun on siis turha haaveilla yhdestä asiakirjasta, joka kattaisi kaiken. Esimerkiksi avio-oikeudella leskelle tulevasta omaisuudesta ei mene veroa, mutta testamentilla saatavasta on verot maksettava.”