Oikein mitoitettu henkivakuutus riittäisi ylläpitämään perheen elintason toisen vanhemman kuollessa, kertoo Etlan tutkimus

Vain 8 %:lla suomalaisista on vapaaehtoinen henkivakuutus, selviää  Etlan tutkimuksesta (2022), joka perustuu suomalaisten vakuutusyhtiöiden henkivakuutustietoihin (2018–2020) sekä Tilastokeskuksen henkilö- ja kotitaloustietoihin (2018–2020). Tutkimuksen mukaan kaikkien henkivakuutusten keskimääräinen suuruus Suomessa on hieman alle 6000 euroa. Tämä korvaa vain murto-osan kuoleman aiheuttamista menetyksistä, mistä seuraa merkittävä henkivakuutusvaje. Oikein mitoitettu henkivakuutus puolestaan riittäisi säilyttämään perheen elintason toisen vanhemman kuollessa. 

8 %:lla suomalaisista on vapaaehtoinen henkivakuutus

Suomalaiset eivät ole ahkeria vakuuttamaan henkeään, ja heillä on paljon vääriä käsityksiä omista vakuutuksistaan. Henkivakuutusten yleisyyttä selvittävissä kyselytutkimuksissa tapaturmavakuutus ja sairaskuluvakuutus sekoitetaan joskus henkivakuutukseen tai luullaan, että ne korvaavat myös kuolemantapauksissa. Etlan tutkimus perustuu vakuutusyhtiöiden henkivakuutustietoihin sekä Tilastokeskuksen henkilö- ja kotitaloustietoihin (2018–2020) - ei kyselytutkimuksiin - joten sen antama tieto henkivakuutuksista on luotettava: vain 8 %:lla suomalaisista on vähintään yhdenlainen vapaaehtoinen henkivakuutus. 

Puuttuva henkivakuutus aiheuttaa henkivakuutusvajeen

Kuolemasta aiheutuvien taloudellisten menetysten ja henkivakuutuksen suuruuden erotuksena saadaan henkivakuutusvaje. Se kertoo, kuinka suuri vakuutus mahdollisen nykyisen vakuutuksen lisäksi tarvittaisiin, jotta perheen elintaso säilyisi ennallaan toisen huoltajan kuollessa. Jos vapaaehtoista henkivakuutusta ei ole, henkivakuutusvajeeksi muodostuu Suomessa keskimäärin 130 000–140 000 euroa ennen perhe-eläkkeiden maksua. Perhe-eläkkeen suuruus on noin 55 000–60 000 euroa eli noin 40 % koko menetyksestä. Vapaaehtoiset henkivakuutuskorvaukset eivät koskaan pienennä näitä sosiaaliturvan tarjoamia lesken- tai lapseneläkkeitä. 

Koska Suomessa vain 8 %:lla on vapaaehtoinen henkivakuutus, maassa on suuri henkivakuutusvaje. Pelkkä henkivakuutuksen olemassaolo ei kuitenkaan takaa sitä, ettei henkivakuutusvajetta synny. Sen pitää nimittäin olla myös tarpeeksi suuri.

Turvan taso on harvoin tarpeeksi korkea

Etlan koko aineiston (2018–2020) mukaan keskimääräinen suomalaisen henkivakuutuksen suuruus on 5 868 euroa*. Tämä summa kattaa vain murto-osan kaikista kuolemasta johtuvista taloudellisista menetyksistä. 

Todellisuudessa henkivakuutus tulisi mitoittaa oman elämäntilanteen mukaan. Miten se tapahtuu?

1. Laske yhteen perheesi lainat/asumiskustannukset ja tulot vuodessa

2. Lisää tähän 20 000 € jokaista alaikäistä lastasi kohden

= Tarvittu henkivakuutuksen suuruus

Näin mitoitettuna henkivakuutus on tarpeeksi suuri, ja henkivakuutusvajetta ei synny. Tässä tilanteessa perheesi elintaso pysyi samalla tasolla kuolemasi jälkeen.

Haluatko varmistaa perheesi taloudellisen tulevaisuuden? Laske hinta henkivakuutuksellesi.