Henkivakuutuksen verotus, lakimies vastaa

Henkivakuutuskorvausten verotus muuttui vuoden 2018 alussa, jolloin henkivakuutusten korvaukset tulivat kokonaisuudessaan perintöverotuksen piiriin. ”Pesänselvityksen kautta saatua perintöä ja henkivakuutuskorvausta siis verotetaan saman perintöveroprosentin mukaan.” Kertoo Mandatumissa lakimiehenä toimiva Seppo Mikkola.

Kannattaako henkivakuutuksen ottaminen verouudistuksen jälkeen?

”Henkivakuutus hankitaan läheisten talouden turvaamiseksi. Silloin verotuksellisilla asioilla ei pitäisi olla juurikaan merkitystä.

Henkivakuutuksen merkittävimpiä etuja on, että sen tuoma taloudellinen turva on heti omaisten käytössä – perinnön saaminenhan kestää paljon kauemmin. Vakuutuskorvaus maksetaan edunsaajan tilille vain muutamassa viikossa korvaushakemuksen jättämisestä. Rahasummasta on apua päivittäisessä elämisessä ja esimerkiksi perintöverojen tai vaikkapa hautajaiskulujen maksamisessa. Vaikka verotus muuttui, tämä etu pysyy ennallaan.”

Olisiko omaan henkivakuutukseen syytä tehdä nyt muutoksia?

”Voit tarkistaa, kuka on oman tai puolisosi henkivakuutuksen edunsaaja. Joissakin tapauksissa edunsaajamääräystä kannattaa verotuksellisista syistä muuttaa.

Jos edunsaajana ovat lapset tai lapsenlapset, muutoksia ei tarvitse tehdä. Veronmuutoksen jälkeen on samantekevää, saako lapsi rahaa perintönä vai henkivakuutuskorvauksena, sillä kumpaakin verotetaan saman perintöveroprosentin mukaan.

Kun edunsaajaksi on merkitty aviopuoliso yksin tai yhdessä lasten kanssa, edunsaajaa voi joissakin tilanteissa olla järkevää muuttaa puolison osalta siten, että puolison sijasta edunsaaja onkin kuolinpesä. Näin kannattaa toimia, jos vakuutettu puoliso on varakkaampi ja puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Kun vakuutuskorvaus ohjataan kuolinpesään, lesken osuus voi olla osituksessa verovapaata tasinkoa.

Muutoksia ei kuitenkaan kannata tehdä, jos henkivakuutuksen ja perinnön osuus jää puolison osalta alle 110 000 euron. Leski nimittäin saa 90 000 euroa verovapaana puolisovähennyksenä, ja perintöverotaulukon alaraja on 20 000 euroa.

Jos aviopuolisoilla on avioehto, edunsaajamääräyksiä ei myöskään kannata muuttaa. Avioehto määrää, ettei leski saa osituksesta eli puolisoiden omaisuuden jaosta mitään, joten puolisolle tarkoitettua henkivakuutuskorvausta ei pidä ohjata kuolinpesään.”

Edunsaajamääräyksen muutoksen vaikutus korvauksen määrään, esimerkki

”Otetaan tapaus, jossa henkivakuutuksen edunsaajaksi merkitty puoliso saa korvauksena 500 000 euroa. Puolisovähennyksen (90 000 euroa) jälkeen hän maksaa verotettavasta 410 000 euron osuudesta 55 300 euroa perintöveroa, ja käteen jää 444 700 euroa.

Jos henkivakuutuksen edunsaajana on puolison sijaan kuolinpesä ja puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, leski saa osituksessa verottomasti puolet vakuutuskorvauksesta eli 250 000 euroa. Toisesta puolikkaasta hän maksaa veroa 16 500 euroa. Tässä tapauksessa leski saa henkivakuutuskorvausta yhteensä 483 500 euroa eli 38 800 euroa enemmän.”

Mitä muuta on hyvä ottaa huomioon?

”Kaikkia perintöasioita kannattaa aina katsoa kokonaisuutena. Testamentit ja muut perheoikeudelliset sopimukset vaikuttavat nekin monin tavoin sen arvioimiseen, kannattaako edunsaajamääräyksiä muuttaa.

 Ja jos itselle on tärkeintä turvata läheisten elintaso kuoleman sattuessa, pääasia on ottaa riittävä henkivakuutus. Verotus on silloin toissijaista.”