Testamentti: tiesitkö nämä tärkeät faktat?

Julkaistu 6.5.2022

Keneen lakisääteinen perimysjärjestys katkeaa? Entä miten tehdä testamentti, joka ehkäisee riitoja? Kokosimme faktat, joilla testamentin teko on helpompaa.

Suomessa testamentin voi tehdä jo 18-vuotiaana

Silti vain kymmenen prosenttia suomalaisista on tehnyt testamentin. Testamentilla voidaan muuttaa perimysjärjestystä ja päättää itse kenelle perintö halutaan jättää.

Testamentin voit tehdä itse. Oikeudellisesti sitova testamentista tulee silloin, kun laissa mainitut muotovaatimukset täyttyvät. Laki asettaa tiettyjä vaatimuksia sekä itse asiakirjalle että sen tekijöille ja todistajille. Testamentin teossa onkin hyvä kääntyä aina juristin puoleen.

Perimysjärjestys, perintökaari, perilliset: testamentilla vaikutat

Testamentin tekeminen on tarpeellista, kun haluat, että kuoltuasi omaisuutesi jaetaan muulla tavalla kuin laissa määrätyn perimysjärjestyksen mukaan.

Omaisuuden voi testamentata kenelle tahansa. Perinnön voi määrätä myös esimerkiksi rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle.

Ilman testamenttia lapset ja lastenlapset perivät omaisuuden

Perintökaaren mukaan ensisijaisia perillisiä ovat aina rintaperilliset, jos testamenttia ei ole. Jos perittävä on ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa eikä häneltä ole jäänyt rintaperillisiä, perinnön saa aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli. Lesken kuoltua omaisuus jaetaan lesken perillisten ja ensin kuolleen puolison toissijaisten perillisten kesken. Toissijaisia perillisiä ovat vanhemmat, sisarukset ja sisarusten lapset.

Perimysjärjestyksessä rintaperillisten ja puolison jälkeen ovat vanhemmat, sisarukset ja isovanhemmat

Jos perittävällä ei ole lapsia eikä puolisoa, perinnön saavat vanhemmat. Sen jälkeen vuoro menee sisaruksille tai heidän jälkeläisilleen. Jos heitä ei ole elossa, perinnön saavat isovanhemmat ja sen jälkeen heidän lapsensa. Tällainen tilanne tuli vastaan esimerkiksi nykyhistoriassa, vuoden 2004 Thaimaan tsunamissa, jossa menehtyi kokonaisia perheitä.

Lakisääteinen perimys katkeaa täteihin ja setiin

He voivat vielä periä, mutta serkut eivät. Jos perittävällä ei ole enää läheisiä sukulaisia elossa, perintö menee valtiolle.

Testamentilla voidaan muuttaa lakimääräistä perimysjärjestystä

Testamentissa voi määrätä koko omaisuudenjaosta. Jos perittävällä on rintaperillisiä, heillä on kuitenkin oikeus saada lakiosansa, joka on puolet lakimääräisestä perintöosasta. Muut perilliset voi sulkea pois perinnöstä testamentilla.

Testamentata voi myös yksittäisen esineen

Voit päättää testamentissa paitsi koko omaisuudestasi myös esimerkiksi kesämökistäsi, kakkosasunnostasi tai yksittäisestä esineestäsi. Riitojen välttämiseksi suvun arvokorut tai tunnearvoa sisältävä irtaimisto kannattaa määrätä esinekohtaisesti nimetyille saajille.

Testamentissa voidaan määrätä asiakirjalle toimeenpanija

Toimeenpanija on usein sama henkilö kuin testamentin laatija, joten hän on käynyt perittävän kanssa testamentin tekoon liittyvä keskustelut ja tietää, mitä milläkin ratkaisulla on tavoiteltu. Näin estetään väärät tulkinnat, jos testamentinsaajat ovat keskenään erimielisiä.

Testamentti ja henkivakuutus

Testamentilla määrätään kuolinpesän varoista. Henkivakuutus ei kuulu kuolinpesän varoihin, joten testamentilla ei voi määrätä henkivakuutuksen edunsaajaa.

Henkivakuutukseen annetaan kirjallinen edunsaajamääräys eli nimetään, kenelle vakuutetun kuolematapauksessa korvaus maksetaan.

Henkivakuutuksen edunsaajaksi voi määrätä myös kuolinpesän, jolloin korvaus maksetaan kuolinpesään ja jaetaan sieltä kuten perintö, josta on voitu määrätä testamentilla. Jos päätät tehdä näin, on hyvä huomioida, että kuolinpesälle maksettu raha on käytettävissä vasta kun pesänselvitys on tehty. Mikäli korvaus maksetaan henkivakuutuksessa nimetylle edunsaajalle, vakuutusyhtiö maksaa korvauksen suoraan edunsaajan tilille 30 päivän kuluessa korvaushakemuksen jättämisestä.