Pariturva vai erilliset henkivakuutukset?

Pariturva on henkivakuutus, joka otetaan yhdessä avio- tai avopuolison kanssa. Se on siis kahden henkilön yhteinen henkivakuutus, yhdellä korvaussummalla. Pariturvassa vakuutetuilla voi kuitenkin olla omat edunsaajansa, jotka ovat oikeutettuja henkivakuutuskorvaukseen vakuutetun kuollessa. Vaan missä tilanteessa kannattaa valita henkivakuutukseksi pariturva ja missä kaksi erillistä henkivakuutusta?

Miksi henkivakuutus?

Henkivakuutuksella varaudutaan turvaamaan lähiomaisten elintasoa kuolemantapauksessa. Lähipiiri saa henkivakuutuskorvauksen usein hyvin nopeasti korvaushakemuksen jälkeen. Henkivakuutus on siis omiaan lieventämään taloushuolia ja tuomaan mielenrauhaa. Se on erityisen tärkeä ihmisille, joilla on lapsia ja/tai asuntolainaa. Myös vuokralla asuvassa pariskunnassa toisen vanhemman asumiskustannukset tuplaantuvat, jos toinen kuolee.

Riittävä henkivakuutuskorvauksen taso on kotitalouden yhteenlasketut velat ja/tai asumiskustannukset ja vuosiansiot, sekä siihen päälle 20 000 euroa elätettävää lasta kohti. 

 

Pariturva on edullisempi vaihtoehto henkivakuutukseksi

Pariturva on henkivakuutus, joka otetaan yhdessä kumppanin eli avio- tai avopuolison kanssa. Tällöin puhutaan pariturvasta. Pariturvassa henkivakuutuksen maksut ovat tyypillisesti pienempiä kuin kahdessa erillisessä henkivakuutuksessa. Toisin kuin henkilökohtaisessa vakuutuksessa, pariturvassa ei voi määritellä erisuuruisia vakuutusturvia sen eri osapuolille.

Molemmat voivat kuitenkin valita omat edunsaajansa. Yleisesti pariturvan edunsaajaksi valitaan puoliso. Kannattaa miettiä mikä edunsaaja sopii pariskunnan sen hetkiseen elämäntilanteeseen parhaiten, joskus myös puoliso ja lapset voivat olla sopiva vaihtoehto. Uusioperheissä edunsaajaa kannattaa miettiä vielä tarkemmin. Avopuoliso tulee aina nimetä erikseen edunsaajamääräykseen. Lue lisää edunsaajista.

Esimerkki: Maria ja Teppo asuvat avioliitossa. Marialla on edellisestä liitosta yksi lapsi, Tepolla kaksi. Lisäksi heillä on yksi yhteinen lapsi. Jos Teppo on nimennyt edunsaajikseen puolison ja omat lapsensa, Tepon kuollessa korvaussumma jaetaan Marian, Tepon edellisen liiton lapsien ja Tepon ja Marian lapsen kesken. Marian lapsi edellisestä liitosta ei saa korvausta. 

Mihin asti pariturva on voimassa?

Pariturva on voimassa siihen asti, kun ensimmäinen kumppaneista kuolee. Tällöin korvaussumma maksetaan kokonaisuudessaan hänen edunsaajilleen. Pariturvaa voi yleensä jatkaa yhden henkilön henkivakuutuksena ilman uutta terveysselvitystä. Pariturva voi myös päättyä siihen, että molemmat vakuutetut kuolevat samanaikaisesti. Tällöin korvaussumma maksetaan puoliksi kummankin edunsaajille.  

Pariturva voidaan myös päättää, jos pariskunta eroaa. Jos pariskunta eroaa, molemmat pystyvät muuttamaan oman turvansa henkilökohtaiseksi henkivakuutukseksi. Samalla he nimeävät edunsaajat uudestaan. Pariturvassa vain toinen osapuoli pariskunnasta on vakuutuksenottaja, jolla on oikeus määrätä vakuutuksesta. Hän voi irtisanoa henkivakuutuksen milloin vain. 

Pariturva vai  omat henkivakuutukset?

Vaikka pariturvan hinta on usein edullisempi, joskus kaksi erillistä henkivakuutusta on parempi vaihtoehto. Pariturvassa on yksi yhteinen korvaussumma, mikä ei ole paras ratkaisu joillekin pariskunnille. Omat henkivakuutukset eri suuruisilla korvaussummilla ovat tarpeen esimerkiksi silloin, jos toinen tienaa huomattavasti enemmän.

Omat henkivakuutukset ovat suuremmaksi hyödyksi, jos molemmat pariskunnan osapuolet kuolevat samaan aikaan. Pariturvan korvaussumma on laskettu sillä oletuksella, että todennäköisesti toinen pariskunnasta kuolee ensin, jolloin edunsaajille maksetaan koko korvausmäärä. Jos molemmat kuolevat samaan aikaan, jäljelle jääneet perilliset joutuvat tiukempaan rahatilanteeseen, sillä korvaussumma maksetaan puoliksi kummankin edunsaajille. 

Pariturvassa vain toinen pariskunnasta voi olla vakuutuksenottaja, ja hänellä on tällöin valta päättää pariturvan voimassaolosta ja edunsaajamääräyksistä yksin. Toinen osapuoli ei saa ilmoitusta, jos vakuutuksenottaja irtisanoo pariturvan, tai jos se lopetetaan, koska vakuutusmaksuja ei ole hoidettu. Erilliset henkivakuutukset toimivat paremmin, jos kumpikin osapuoli haluaa päättää vakuutuksestaan itse. 

Muista pitää henkivakuutuksen edunsaajat ajan tasalla!

Koska elämäntilanteet muuttuvat, henkivakuutukset edunsaajamääräyksineen kannattaa tarkistaa kerran vuodessa - aivan kuten mahdollinen testamenttikin. Näin asiakirjat pysyvät ajan tasalla, ja korvaukset maksetaan oikeille henkilöille.